Astma

Bij astma zijn de longen blijvend ontstoken. Dit kan veel klachten veroorzaken.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

Soorten astma

Er zijn verschillende soorten astma, zoals allergisch astma, niet-allergisch astma, inspanningsastma en ernstig astma. Meestal is er sprake van een combinatie van deze soorten astma. De klachten verschillen sterk per soort. Het kan zijn dat de klachten soms verergeren en op een ander moment verminderen. 

Oorzaken van astma

De precieze oorzaak is niet bekend. Wel is duidelijk dat astma meestal erfelijk is. Astma kan op elke leeftijd ontstaan. Toch begint astma bij veel mensen als kind. Mensen met een allergie hebben een grotere kans op het krijgen van astma. 

Zit astma niet in uw familie en is het bij u dus niet erfelijk? Dan is er soms een andere oorzaak.

 • Te vroeg geboren kinderen hebben vaker astma of last van allergieën. Dat komt omdat de longen van een baby die te vroeg geboren is nog niet ‘af’ zijn. De longen hebben dan een achterstand die soms niet meer in te halen is.
 • Baby’s hebben meer kans op astma als de ouders roken tijdens de zwangerschap.
 • Baby's met een laag geboortegewicht of een infectie, hebben een grotere kans op het krijgen van astma. 
 • Mensen die lang werken met bepaalde stoffen die ze inademen, zoals verf, kunnen ook sneller astma ontwikkelen. 

Vooruitzichten

Astma is een blijvende longziekte. Van astma geneest u helaas nooit, wel kunt u uw klachten beperken met bepaalde leefregels.

Symptomen

De klachten zijn verschillend per persoon, maar veel voorkomende symptomen zijn:

 • veel hoesten;
 • piepende ademhaling;
 • benauwd zijn;
 • kortademig zijn;
 • slijm ophoesten;
 • gebrek aan energie.

Onderzoeken

Uw arts luistert naar uw klachten en onderzoekt uw longen. Samen met de informatie uit het longfunctieonderzoek kan de arts de diagnose stellen en bepalen of u astma heeft.

Behandelingen

Medicijnen bij astma

Bij astma gebruikt u meestal ontstekingsremmers en luchtwegverwijders. Deze medicijnen ademt u in via de mond met een inhalator. Zo komen de medicijnen direct in uw longen terecht. Inhalatoren worden vaak puffers genoemd. Deze worden vaak dagelijks gebruikt door astmapatiënten. De puffer bevat een medicijn. 

Luchtwegverwijders

Bij een aanval of benauwdheid kunt u een puffer met luchtwegverwijders gebruiken.  Dit zijn medicijnen die ervoor zorgen dat de spiertjes om uw luchtwegen verslappen en de luchtwegen wijder worden om weer goed te kunnen ademen. Luchtwegverwijders zijn een tijdelijke oplossing bij klachten. Ze genezen de ontstekingen niet.

Ontstekingsremmers

Veel mensen met astma gebruiken een puffer met ontstekingsremmers. Soms krijgt u ontstekingsremmers in tabletvorm. Het duurt een aantal weken voordat ontstekingsremmers werken. Het is belangrijk om deze medicijnen bij astma te gebruiken zoals uw arts ze voorschrijft. 

Combinatiemedicijnen

Ontstekingsremmers en luchtwegverwijders worden soms gecombineerd in één puffer. Deze combinatiemedicijnen beschermen uw longen én maken de luchtwegen wijder.

Overige medicijnen

Mensen met astma zijn kwetsbaar en krijgen jaarlijks een oproep voor de griepprik. Daarnaast kan uw arts u medicijnen voorschrijven voor verschillende allergieën, zoals huisstofmijt, hooikoorts of huisdieren. Als uw klachten erger worden kan uw arts u soms antibiotica of ontstekingsremmers (in pilvorm) voorschrijven.

Zuurstof

Uw lichaam heeft zuurstof nodig om goed te kunnen werken. Bij astma kunt u een tekort aan zuurstof hebben. Een behandeling met extra zuurstof is dan nodig. Dat kan op verschillende manieren.

De meeste mensen krijgen zuurstof via een neusbril. Dat is een plastic slangetje dat achter de oren en langs het hoofd naar de neus loopt. Er zijn verschillende apparaten die zuurstof geven. Er zijn vaste systemen voor thuis, draagbare flessen voor buitenshuis, of een draagbaar systeem met accu. U kunt niet zelf kiezen uit de verschillende soorten systemen: welke u krijgt hangt af van de hoeveelheid zuurstof die u nodig heeft en voor hoe lang. Hoe vaak u op pad gaat en hoe u woont speelt ook mee. Bespreek uw wensen met uw arts.

Zelf doen

U kunt zelf veel doen om uw klachten te beperken.

 • Vermijd stoffen waar u allergisch voor bent (prikkels).
 • Bestrijd astma-aanvallen.
 • Beweeg voldoende.
 • Ga slim om met uw energie.
 • Ga goed om met medicijnen.
 • Stop met roken.
 • Voorkom overgewicht

Fysiotherapie

Fysiotherapie kan bij de behandeling horen. De fysiotherapeut van het Flevoziekenhuis helpt u met het verbeteren van uw conditie. Daarnaast kan de fysiotherapeut klinisch bij u langskomen. De fysiotherapeut helpt dan met bewegen en doet samen met u ademhalingsoefeningen.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Longziekten via 036 868 88 04