Bijziendheid bij kinderen

Bijziendheid (myopie) is een afwijking van het oog waarbij een min-bril nodig is om scherp te zien. Dit komt doordat de oogbol te lang is. Hierdoor valt het brandpunt van de lichtstralen die het oog in schijnen vóór het netvlies in plaats van erop en dit zorgt voor een onscherp beeld.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

Bijziendheid is erfelijk bepaald. Bijziende ouders krijgen vaak kinderen die ook bijziend zijn. Uit diverse wetenschappelijke studies is echter gebleken dat het ontstaan van myopie ook afhangt van levensstijl.
Zo draagt veel lezen (maar ook veel tijd achter beeldschermen, zoals mobiele telefoon of tablet) tijdens de vroege jeugd bij aan het ontstaan van bijziendheid. Ook weten we dat kinderen die tijdens hun jeugd weinig buiten spelen een hogere kans hebben om bijziend te worden.
Andere factoren die een rol spelen zijn opleidingsniveau (van het kind en van de ouders) en wonen in een stad. Opleidingsniveau is een goede maat voor lezen; mensen met een hoger opleidingsniveau zitten meer en langer met hun neus in de boeken.

Vooral als kinderen nog in de groei zijn, zal myopie altijd in meer of mindere mate toenemen. Myopie wil zeggen dat het oog in verhouding te groot is. Omdat kinderen zelf nog groeien, groeit het oog ook mee (wordt langer) en neemt de myopie (minsterkte/bijziendheid) toe. Hoe jonger een kind dus is hoe langer het nog groeit en hoe meer de myopie nog kan toenemen.

Medische zaken: myopie

Bekijk hieronder de aflevering van Medische Zaken over myopie.

Symptomen

  • Onscherp op afstand zien

Onderzoeken

De orthoptiste zal een aantal onderzoeken doen waarbij er wordt gekeken naar de oogstand en de samenwerking van de ogen. Ook zal de orthoptiste de gezichtsscherpte meten. Vervolgens worden de ogen gedruppeld, waarna de sterkte van de ogen kan worden bepaald. Deze druppels moeten minimaal 30 minuten inwerken. Na het druppelen kijkt de oogarts met een lampje en een speciale lens of het oog verder gezond is.

Behandelingen

Bij hoge myopie (boven S-6.0 dioptrieën) is er meer risico op enkele oogaandoeningen, namelijk glaucoom, netvliesdegeneratie/netvliesloslating en cataract. Er wordt al jaren gezocht naar methoden en behandelingen om de toename van myopie te beïnvloeden. Er zijn een aantal behandelingen/leefregels die hier goede invloed op lijken te hebben, maar er is nog geen eenduidige oplossing voor handen.

Behandeling met atropine oogdruppels lijkt de toename van de lengte van het oog, en daarmee de ontwikkeling van myopie, af te remmen. Er wordt momenteel uitgebreid onderzoek gedaan naar deze behandeling. Gezien de positieve resultaten bieden wij deze behandeling ook aan.

Daarnaast zijn leefregels heel belangrijk; myopie kan toenemen door veel dichtbij-werk (binnen 30 cm) te doen. Denk hierbij aan lezen, computeren of het gebruik van een telefoon/tablet. Het advies is om dit zoveel mogelijk te beperken en regelmatig pauzes te houden. Buiten spelen lijkt een positieve invloed te hebben. Er wordt geadviseerd minimaal 2 uur per dag of 15 uur per week buitenshuis door te brengen. Het gaat dan echt om het buiten zijn, dus buiten spelen, sporten, de hond uitlaten of wandelen.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Oogheelkunde via 036 868 87 33.