Chronische subduraal hematoom

Bij een subduraal hematoom zit er een bloeduitstorting tussen het harde hersenvlies en het spinnenwebvlies. Deze ontstaat door een scheurtje in een ader door een val of een schok (bijvoorbeeld stoten) van het hoofd. De bloeduitstorting drukt op de hersenen.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

Om de hersenen zitten 3 hersenvliezen: het zachte hersenvlies (de pia mater) met daaromheen het spinnenwebvlies (de arachnoïdea) en daar weer omheen het harde hersenvlies (de dura mater).

Omdat hersenen in de loop van het leven krimpen, ontstaat er meer ruimte tussen de hersenen en vliezen waardoor de aderen kwetsbaarder zijn. Hierdoor hebben ouderen meer risico op een chronisch subduraal hematoom. Vaak vallen, bloedverdunnende medicijnen en alcoholgebruik vergroten de kans.

Symptomen

U kunt last hebben van slaperigheid, een wisselend bewustzijn, verwardheid of gedragsveranderingen. U kunt ook uitvalsverschijnselen zoals krachtsverlies van een arm of been en spraakstoornissen krijgen. Soms ontstaan klachten van hoofdpijn, misselijkheid en/of braken of een epileptische aanval. 

Onderzoeken

Als de arts denkt dat u een subduraal hematoom heeft, krijgt u een CT scan (röntgenopname) van de hersenen. Hierop is ook te zien hoe groot de eventuele bloeduitstorting is en in hoeverre deze de onderliggende hersenstructuren verdringt.

Behandelingen

De behandeling is afhankelijk van de ernst van de symptomen, de grootte van de bloeduitstorting en bijvoorbeeld het gebruik van bloedverdunnende medicijnen. U blijft onder controle en als dat nodig is krijgt u nog een CT-scan.

Bij een actieve behandeling maakt de neurochirurg 1 of meerdere boorgaten in het schedelbot en spoelt via deze boorgaten de holte met de bloeduitstorting schoon. Na het verwijderen van de bloeduitstorting krijgt u een tijdelijke drain waaruit nog vloeistof kan weglopen.

Daarnaast kan een fysiotherapeut van het Flevoziekenhuis u helpen bij uw herstel. De fysiotherapeut ondersteunt en begeleidt u tijdens uw opname of na uw vertrek uit het Flevoziekenhuis.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Neurologie via 036 868 87 20.