COPD

COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte). COPD is een longziekte waarbij uw longen zijn beschadigd. Ademen is moeilijker en u heeft minder energie. 

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

COPD is een verzamelnaam voor:

 • Chronische bronchitis 
  Bij chronische bronchitis zijn uw bronchiën steeds ontstoken. De bronchiën zijn de vertakkingen van uw luchtpijp naar uw longen. Daardoor maakt uw lichaam meer slijm aan en is ademhalen lastiger.
 • Longemfyseem 
  Bij longemfyseem of emfyseem gaan er langzaam longblaasjes verloren. De longblaasjes zorgen ervoor dat zuurstof na het inademen in uw bloed komt. En dat u afvalstoffen weer kunt uitademen. Hoe minder longblaasjes er zijn, hoe moeilijker dit wordt. Hierdoor kunt u het benauwd krijgen.

Veel mensen met COPD hebben een mengvorm van zowel chronische bronchitis als emfyseem.

Oorzaken

Roken is de belangrijkste oorzaak van COPD, want het beschadigt de longen. Dat geldt ook voor meeroken; daardoor kunnen longziekten zich makkelijker ontwikkelen. Ook niet-rokers kunnen COPD krijgen, als er sprake is van een erfelijke ziekte of moeilijk te behandelen astma.

Levensverwachting bij COPD

COPD krijgt u meestal na uw veertigste jaar en vaak zelfs nog later. Het kan ook eerder ontstaan, maar dan heeft het meestal een erfelijke oorzaak. Genezen van COPD is helaas nog niet mogelijk. Hoe de ziekte zich ontwikkelt is voor iedereen anders. Samen met uw arts kijkt u naar uw situatie en de mogelijkheden. 

Symptomen

Mensen met COPD hebben het vaak benauwd. Door ontstekingen in de longen gaan de longblaasjes langzaam kapot. Hierdoor krijgt u klachten als hoesten en benauwdheid.

Bij COPD kunt u last hebben van:

 • benauwdheid
 • hoesten
 • slijm ophoesten
 • kortademigheid
 • vermoeidheid
 • weinig spierkracht
 • gewichtsverandering

Onderzoeken

Om COPD vast te stellen luistert de arts naar uw klachten en uw longen. Daarnaast doet hij een speciaal COPD onderzoek. Afhankelijk van uw situatie kunnen er nog aanvullende onderzoeken nodig zijn.

Behandelingen

Aan de hand van uw klachten en de resultaten van de onderzoeken kan de huisarts of de longarts de diagnose COPD stellen. Als u de diagnose van deze ongeneeslijke ziekte krijgt, wordt samen met u gekeken naar de mogelijke behandelingen. Het is belangrijk dat uw leven met COPD zo normaal mogelijk blijft. 

Er zijn verschillende inhalatoren. Per inhalator is een andere inhalatietechniek nodig:

 • Verstuivers heten ook wel sprays of aerosols. Om ervoor te zorgen dat het medicijn op de juiste plek in uw longen komt, kunt u het beste een voorzetkamer gebruiken. Er zijn kleine voorzetkamers die u eenvoudig mee kunt nemen. Er zijn ook ademgestuurde verstuivers, die u zonder voorzetkamer gebruikt.
 • Een poederinhalator is een apparaatje waaruit u een poeder inademt. 
 • Een vernevelaar is een apparaat dat een vloeibaar COPD-medicijn omzet in een nevel, die u vervolgens kunt inhaleren. Deze vernevelaars zijn vaak alleen nodig als u naast COPD ook ernstige astma heeft of niet op een andere manier kunt inhaleren.

Medicatie bij COPD

De meeste mensen met COPD gebruiken medicijnen. Ze helpen om de klachten te verminderen en vertragen het verloop van de ziekte. Er zijn helaas geen medicijnen die COPD kunnen genezen. Medicijnen zorgen ervoor dat uw longfunctie verbetert en ze maken de kans kleiner dat uw klachten opeens erger worden. De medicijnen die u voor COPD gebruikt, neemt u in via een inhalator zodat ze direct in uw longen terechtkomen. 

Luchtwegverwijders 

Door COPD bent u vaak benauwd. Daarom heeft u waarschijnlijk een puffer met een luchtwegverwijdend medicijn nodig om gemakkelijker te ademen.  De huisarts, longarts, longverpleegkundige of apotheker bekijkt samen met u hoe en hoe vaak u de puffer moet gebruiken. 

Ontstekingsremmers

Mensen met COPD kunnen ontstekingen in de longen hebben. Soms zal de arts u dan een puffer met een ontstekingsremmer voorschrijven. Het duurt een aantal weken voordat ontstekingsremmers goed gaan werken. Het is belangrijk om deze medicijnen te gebruiken zoals uw arts dit voorschrijft. 

Overige medicijnen bij COPD

Heeft u naast COPD veel last van allergische reacties? Dan kan uw arts medicijnen voorschrijven die dat onderdrukken. Het kan dan een puffer zijn, maar ook tabletten of een neusspray.

Zuurstof

Uw lichaam heeft zuurstof nodig om goed te kunnen werken. Bij COPD kunt u een tekort aan zuurstof hebben. Een behandeling met extra zuurstof is dan nodig. Dit kan even wennen zijn. Doordat u zuurstof gebruikt kunt u minder makkelijk ergens zomaar heen.

De meeste mensen krijgen zuurstof via een neusbril. Dat is een plastic slangetje dat achter de oren en langs het hoofd naar de neus loopt. Er zijn verschillende apparaten die zuurstof geven. Er zijn vaste systemen voor thuis, draagbare flessen voor buitenshuis, of een draagbaar systeem met accu. U kunt niet zelf kiezen uit de verschillende soorten systemen; welke u krijgt hangt af van de hoeveelheid zuurstof die u nodig heeft en voor hoe lang. Hoe vaak u op pad gaat en hoe u woont speelt ook mee. Uw arts, zorgverzekeraar en leverancier spelen een rol in de keuze. Bespreek uw wensen met uw arts. Sommige mensen gebruiken tijdelijk zuurstof, anderen de rest van hun leven. 

Fysiotherapie

Een fysiotherapeut van het Flevoziekenhuis kan u helpen bij uw herstel. De fysiotherapeut ondersteunt en begeleidt u tijdens uw opname of na uw vertrek uit het flevoziekenhuis. De fysiotherapeut helpt u met bewegen en kijkt hoe dit gaat. Daarnaast doet de fysiotherapeut ademhalingsoefeningen met u. 

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Longziekten via 036 868 88 04