Dementie (geheugenproblemen)

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom). Het veroorzaakt schade aan de hersenen. Hierdoor kunnen de hersenen informatie niet meer goed verwerken. Het gevolg is dat het lichaam en de geest achteruitgaan. Er zijn ruim vijftig verschillende vormen van dementie.

Symptomen

Mensen met dementie kunnen last hebben van één of meerdere van de volgende symptomen:

  • geheugenstoornissen;
  • taalproblemen in woord of schrift (afasie);
  • problemen met het uitvoeren van complexe handelingen (apraxie);
  • problemen met het herkennen van voorwerpen (agnosie);
  • problemen met logisch denken, plannen, organiseren en uitvoeren van activiteiten;
  • aandachts- of concentratieproblemen of verminderde mentale verwerkingssnelheid;
  • stoornissen in het denken in beelden (visueel-ruimtelijk denken) of het tekenen of namaken van voorwerpen.

Er is pas sprake van dementie als bovenstaande symptomen erger worden en niet door een ander ziektebeeld te verklaren zijn.

Onderzoeken

Als u op de polikliniek Ouderengeneeskunde van het Flevoziekenhuis komt neemt de internist-ouderengeneeskunde of verpleegkundig specialist ouderengeneeskunde ongeveer anderhalf uur de tijd om uw situatie in kaart te brengen. Lichamelijke klachten en uw thuissituatie, maar ook mogelijke psychische problemen komen aan bod. Ook krijgt u een lichamelijk onderzoek.

Behandelingen

Dementie is nog niet te genezen. Er zijn wel medicijnen die de gevolgen van bepaalde vormen van dementie beperkingen, maar die hebben ook weer bijwerkingen waar u rekening mee moet houden. Dementie heeft grote gevolgen voor de patient zelf, maar ook voor de mensen in zijn of haar omgeving.

Daarom wordt de diagnose en het eventuele behandelplan altijd met u en uw naasten besproken. 

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Ouderengeneeskunde via 036 868 87 17 of de afdeling Neurologie via 036 868 87 20.