Doorligwonden (Decubitus)

Mensen die lang op bed liggen, vaak in dezelfde houding, of veel zitten omdat ze afhankelijk zijn van bijvoorbeeld een rolstoel, krijgen last van hun huid op bepaalde plekken. Er komt vooral druk op stuit, hielen en heupen en bij het zitten komt er voornamelijk druk op het zitbeen. Op deze plaatsen kunnen rode plekken ontstaan, die vervolgens blaren worden. Als er niets gedaan wordt kan er een wond (decubitis) ontstaan. 

 

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Symptomen

  • Pijn op steeds dezelfde plek van de huid.
  • Een rode plek op de huid die niet weggaat als u er op drukt.
  • Het ontdekken van een blaar, ontvelling of wond.

Onderzoeken

Een arts kan door te kijken naar de plekken bepalen of het doorligwonden zijn. Soms is aanvullend onderzoek nodig.

Behandelingen

Uw arts geeft u adviezen om doorligwonden te voorkomen. Het kan zijn dat u een speciaal matras krijgt om op te liggen om verergering te voorkomen. Daarnaast is bewegen en opzitten heel goed bij decubitus wonden, zeker bij een verblijf in het ziekenhuis.

Wondverzorging

Afhankelijk van uw wond, uw klachten en uw wensen wordt met u besproken welke behandeling voor u het beste is. Er zijn veel verschillende wondzorgproducten (verbanden) met ieder zijn specifieke kenmerken.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met het Wond expertisecentrum via e-mail: wondzorg@flevoziekenhuis.nl.