Glaucoom

Glaucoom is een oogziekte waarbij de oogzenuw beschadigt. Meestal komt dit door een verhoogde oogdruk in de oogbol. Door het afknellen en afsterven van de oogzenuw, wordt de verbinding tussen het oog en de hersenen langzaam, maar blijvend, beschadigd. Glaucoom komt meestal aan beide ogen voor.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

Als er sprake is van glaucoom kan de oogarts dat zien omdat de oogzenuw er anders uit gaat zien. Glaucoom kan goed behandeld worden, maar de schade die al ontstaan is, is helaas niet terug te draaien. Onbehandelde glaucoom kan uiteindelijk leiden tot blindheid. Het is daarom belangrijk glaucoom op tijd te ontdekken en te behandelen. Het is nog niet geheel duidelijk wat de oorzaak van glaucoom precies is. Wel zijn er veel factoren bekend die de kans op deze oogziekte aanzienlijk verhogen (risicofactoren):

 • Verhoogde oogdruk. Dit is veruit de belangrijkste risicofactor. Een statistisch normale oogdruk ligt tussen de 11 en 21 mmHg. Hoe hoger de oogdruk, hoe groter de kans op glaucoom. Toch krijgen de meeste mensen met een oogdruk boven de 21 mmHg geen glaucoom.
 • Glaucoom in de familie. Als glaucoom voorkomt bij familieleden, is de kans bijna 10 keer hoger dan voor iemand zonder glaucoom in de familie.
 • Hoge leeftijd. Op hoge leeftijd komt glaucoom veel vaker voor (4% van de mensen ouder dan 80 jaar heeft glaucoom).
 • Sterke bij- of verziendheid.
 • Negroïde mensen hebben vaker glaucoom.
 • Afwijkingen van de bloedvaten bij of in het oog.

Glaucoom komt veel voor: 1.5% van de Nederlanders ouder dan 40 jaar heeft deze oogziekte.

Er zijn verschillende soorten glaucoom: primair glaucoom betekent een op zichzelf staande ziekte. Secundair glaucoom ontstaat vanwege een andere (oog) ziekte of door het gebruik van bepaalde medicijnen of oogdruppels. Glaucoom kan ineens optreden (acuut) of al langer aanwezig zijn (chronisch).

Symptomen

De symptomen van acuut glaucoom:

 • wazig zien;
 • een rood oog;
 • hoofdpijn;
 • misselijkheid;
 • braken.

Chronisch glaucoom

Het verraderlijke van chronisch glaucoom is dat je er heel lang niets van merkt. Totdat je ineens merkt dat je een stuk minder goed en minder scherp ziet. 

Onderzoeken

Het zou ideaal zijn als iedereen die 40 jaar of ouder is, zich laat controleren op glaucoom. Een oogonderzoek bij de opticien door de optometrist is hiervoor geschikt. Mocht er bij u in de familie glaucoom voorkomen, dan adviseren wij een oogonderzoek in het ziekenhuis bij de oogarts/optometrist of physician assistent. Er kunnen dan ook aanvullende onderzoeken worden gedaan zoals een dagcurve oogdruk, gezichtsveldonderzoek, pachymetrie, donkere kamer proef (DOKA-proef) of een OCT-scan van het netvlies.

Behandelingen

Op dit moment is de enige bewezen therapie voor glaucoom het verlagen van de oogdruk. Als de oogdruk voldoende wordt verlaagd, zal de situatie niet verder achteruitgaan en wordt erger oogletsel voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van oogdrukverlagende oogdruppels of een laserbehandeling. Al opgelopen schade kan helaas niet meer worden hersteld, daarom is het belangrijk om glaucoom zo vroeg mogelijk te ontdekken.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Oogheelkunde via 036 868 87 33.