Hartfalen

Bij hartfalen werkt het hart minder goed en pompt het niet genoeg bloed rond. De organen en spieren krijgen zo niet genoeg zuurstof en voedingsstoffen. De bloedvaten raken vol en er lekt vocht uit. Dit gebeurt vooral naar de longen, buik, benen en enkels.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

Tijdens een hartslag moet het hart goed kunnen knijpen én daarna weer goed ontspannen. Bij hartfalen lukt dit niet goed genoeg. Het hart kan niet goed samenknijpen of niet goed ontspannen. Hierdoor kan het hart zich niet goed met bloed vullen.

Oorzaken

Er zijn verschillende oorzaken die de pompfunctie van het hart kunnen verminderen. De belangrijkste zijn:

Hartfalenpoli

De Hartfalenpolikliniek van het Flevoziekenhuis helpt u en uw omgeving zo goed mogelijk te leren omgaan met hartfalen. De hartfalenverpleegkundige zal u de komende tijd begeleiden. Daarbij blijft u onder controle van uw cardioloog.

Hartfalenverpleegkundige

De hartfalenverpleegkundige adviseert en geeft voorlichting over het gebruik van medicijnen, leefregels en richtlijnen. Zij begeleidt u, zodat u de symptomen van hartfalen begrijpt en leert herkennen.
Daarnaast controleert zij gewicht en bloeddruk. Als het nodig is past zij de medicatie aan. Dit gebeurt in overleg met uw cardioloog. Zonodig laat zij aanvullend bloedonderzoek doen. Alle gegevens worden genoteerd in uw medisch dossier.

Niet alleen u moet leren omgaan met hartfalen, dit geldt ook voor uw partner en/of andere naaste. Hij of zij is daarom welkom tijdens het polibezoek. Voor het eerste bezoek staat een uur gepland, daarna doorgaans een half uur.

Symptomen

Bij hartfalen gaat het hart meestal langzaam achteruit. Het kan zijn dat u dit in het begin niet merkt. Geleidelijk aan ontstaan de klachten, meestal tijdens inspanning en later ook in rust. De klachten zijn afhankelijk van uw situatie. De ene dag kunt u zich fitter voelen dan de andere dag.

U kunt last hebben van:

  • vermoeidheid;
  • kortademigheid;
  • benauwdheid;
  • opgezette enkels / buik;
  • prikkelhoest;
  • verminderde eetlust.

Behandelingen

Een goede behandeling bij hartfalen vermindert de klachten en voorkomt dat het hart nog meer achteruit gaat. 

Fysiotherapie

Ook fysiotherapie kan bij de behandeling horen. De fysiotherapeuten helpen met het mobiliseren en doen samen met u ademhalingsoefeningen. In samenspraak met de hartfalenverpleegkundige kunt mogelijk ook hartfalen therapie krijgen door de fysiotherapeuten van het Flevoziekenhuis.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Cardiologie via 036 868 87 19.

Bent u verwezen naar de Hartfalenpoli, dan kunt u contact opnemen met de hartfalenverpleegkundige van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur via 036 868 96 82.