Herhaalde miskraam

Er wordt gesproken van een herhaalde miskraam (habituele abortus) bij 3 of meer miskramen na elkaar. Ook als deze miskramen komen na een gelukte zwangerschap. Ongeveer 0,5 tot 1% van de vrouwen heeft te maken met herhaalde miskramen.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

Van alle zwangerschappen eindigt ten minste 1 op de 10 in een miskraam. Na 1 miskraam is de kans op herhaling in een volgende zwangerschap niet of nauwelijks verhoogd. Na 2 miskramen is de kans op nog een miskraam ongeveer 25%. Na 3 miskramen is dit ongeveer 35%.

Oorzaken van herhaalde miskramen

Net als bij een eenmalige miskraam is er bij herhaalde miskramen vaak een aanlegstoornis die bij de bevruchting is ontstaan. Het embryo groeit dan niet verder en wordt afgestoten. Waarom dit bij de ene vrouw vaker gebeurt dan bij de andere, is niet bekend.

Bij ongeveer 15% van de paren een oorzaak gevonden voor de herhaalde miskramen. Er zijn verschillende oorzaken mogelijk.

  • De kans op een miskraam neemt toe met de leeftijd.
  • Vrouwen die roken maken iets vaker een miskraam mee dan vrouwen die niet roken.
  • Een chromosoomafwijking bij een van de ouders verhoogd de kans op miskramen en op een chromosoomafwijking bij het kind.
  • De aanwezigheid van antifosfolipide-antistoffen in het bloed zorgen er soms voor dat het lichaam verkeerde antistoffen aanmaakt.
  • Een overmaat aan homocysteïne, een bouwsteen van eiwit (aminozuur) dat van belang is bij de stofwisseling.
  • Stollingsafwijkingen in de familie van de vrouw.
  • Een overmaat van het hormoon LH.
  • Een afwijkende vorm van de baarmoeder of de baarmoederholte.
  • De ziekte van Wilson is een erfelijke stofwisselingsziekte die zelden voorkomt. Het lichaam slaat dan te veel koper op in verschillende organen.

Emotionele aspecten

Veel vrouwen en hun partner maken na een miskraam een moeilijke tijd door. Zeker als een miskraam zich meerdere keren herhaalt, is dit emotioneel zwaar. 

Symptomen

Drie of meer miskramen na elkaar.

Behandelingen

Omdat er vaak geen oorzaak wordt gevonden, zijn er weinig mogelijkheden om een nieuwe miskraam te voorkomen. Wel kan het helpen zo gezond mogelijk te leven.

Voor vrouwen met antifosfolipide-antistoffen of een verhoogd homocysteïnegehalte in het bloed zijn er behandelingen mogelijk.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Gynaecologie via 036 868 87 00.