Hersenschudding (Trauma capitis)

Een hersenschudding is een licht traumatisch hoofd- en/of hersenletsel door een val of klap op het hoofd. Er kan schade zijn aan de buitenkant van de hersenen, de hersenen zelf en de bloedvaten die de hersenen van zuurstof voorzien. Bij alleen hoofdletsel zijn de klachten vaak veel minder dan als er ook licht hersenletsel is. Meestal is het letsel niet blijvend, maar het herstel kan een aantal weken tot maanden duren.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Symptomen

Na een klap tegen het hoofd kunt u een tijdje bewusteloos zijn (een paar seconden tot maximaal 15 minuten) en/of geheugenverlies krijgen. Dit geheugenverlies heet posttraumatische amnesie (PTA) en kan minuten tot wel uren duren. Daarnaast kunt u de volgende symptomen vertonen:

  • stil,
  • niet huilen,
  • hoofdpijn,
  • verwardheid,
  • sufheid,
  • misselijkheid (of braken),
  • instabiel lopen,
  • duizeligheid.

Onderzoeken

Aan de buitenkant van de schedel is niet altijd te zien of er hersenschade is. Neem daarom bij twijfel contact op met de huisarts. Deze kan de risico’s inschatten en u eventueel doorverwijzen naar het ziekenhuis voor een CT-scan.

Behandelingen

De arts kijkt of ziekenhuisopname nodig is. Soms krijgt u in speciale situaties een wekadvies (bijvoorbeeld als de oorzaak van de hersenschudding onduidelijk is). Ouders van kinderen onder de 6 jaar met een hersenschudding krijgen wel altijd een wekadvies.

Rust is belangrijk voor herstel, maar alleen bedrust is niet nodig. Rustig opbouwen van dagelijkse activiteiten helpt bij het herstel.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Neurologie via 036 868 87 20.