Hoge bloeddruk (hypertensie)

Een hoge bloeddruk heeft effect op het hart, de bloedvaten, de doorstroming van de nieren en zorgt voor een verminderde nierfunctie. Andersom is soms een nierziekte juist de oorzaak van een hoge bloeddruk. Nieren hebben veel invloed op de regulering van de bloeddruk in het lichaam. Een te hoge bloeddruk is een chronische aandoening die vraagt om levenslange behandeling en aandacht. 

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

Vaak wordt een te hoge bloeddruk niet direct opgemerkt, terwijl het al wel een tijd aanwezig kan zijn.

Onderzoeken

Om een hoge bloeddruk vast te stellen moet uw bloeddruk op meerdere momenten worden gemeten, bij voorkeur in uw eigen omgeving. Uw bloeddruk is te hoog als bij meerdere metingen uw bovendruk 140 mmHg of hoger en uw onderdruk 90 mmHg of hoger is. Als een meer betrouwbare bloeddrukmeting nodig is, is een 24-uurs bloeddrukmeting, een geprotocolleerde thuismeting of een datascoop meting mogelijk. Bij een datascoop meting meet een automaat uw bloeddruk terwijl u een half uur in een rustige kamer verblijft. De uitslag van een 24-uurs bloeddrukmeting lijkt het meest op uw eigen bloeddruk op een normale dag.

Eventuele schade aan organen is te zien aan de nierfunctie en/of eiwit in de urine. Op de polikliniek kan eventuele schade aan de nieren worden onderzocht met een echo. Ook kijkt de arts of een nierziekte mogelijk de hoge bloeddruk veroorzaakt.

Behandelingen

Als een hoge bloeddruk is geconstateerd is het belangrijk deze snel onder controle te krijgen met een andere levensstijl en medicijnen. Dit vraagt een forse zoutbeperking, een goede bloeddrukinstelling, afvallen, veel bewegen en niet roken. De afdeling Diëtetiek geeft advies en begeleiding bij het juiste dieet.

Wanneer de behandeling loopt en het eventuele nierfalen niet te ernstig is, kan uw huisarts de behandeling overnemen.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Nefrologie via 036 868 9230 of de afdeling Vasculaire geneeskunde via 036 868 87 17.