ITP (Idiopathische Trombocytopenische Purpura)

Bij de auto-immuunziekte ITP maakt het lichaam antistoffen aan die zich hechten aan de eigen bloedplaatjes. Omdat de milt en de lever de bloedplaatjes versneld afbreken ontstaat er een tekort aan bloedplaatjes (trombocytopenie). Omdat bloedplaatjes een belangrijke rol hebben bij de bloedstolling, is de kans op bloedingen groter. ITP kan weer overgaan, maar ook chronisch zijn.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

ITP wordt ook wel Immuun Trombopenie of Ziekte van Werlhof genoemd, waarbij de afweer tegen onderdelen van het eigen lichaam is gericht. Er is nog geen duidelijke oorzaak gevonden waarom het lichaam bloedplaatjes afbreekt. Wel kunnen infecties of een zwangerschap ITP in gang zetten.

ITP kan acuut, persisterend of chronisch zijn. Acute ITP duurt korter dan 3 maanden. Als de ziekte tussen de 3 en 12 maanden duurt, is het persisterende ITP. Als u langer dan 12 maanden ziek blijft, is het chronische ITP. Dit laatste komt vooral voor bij volwassenen en hoeft niet altijd behandeld te worden.

Als u geen ernstige bloedingen heeft en er voldoende bloedplaatjes in uw bloed overblijven, dan heeft u een normale levensverwachting.

Symptomen

U krijgt pas last van symptomen als u heel weinig bloedplaatjes overhoudt. U kunt dan blauwe plekken of puntbloedingen (petechiën) en slijmvliesbloedingen (tandvlees en neus) krijgen. Soms komen ernstige bloedingen zoals maag/darm bloedingen, longbloedingen en hersenbloedingen voor.

Onderzoeken

Omdat een tekort aan bloedplaatjes verschillende oorzaken kan hebben, zal de arts met onderzoeken andere oorzaken uitsluiten.

Behandelingen

Als er een verhoogde bloedingsneiging is of als de bloedplaatjes erg laag zijn, bestaat er een indicatie voor behandeling. Er zijn verschillende behandelingsmogelijkheden. De eerste keus bestaat meestal uit corticosteroiden (prednison of dexamethason). Als u geen klachten heeft en de bloedplaatjes nog voldoende hoog, zal de arts eerst afwachten. U blijft wel onder controle.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Hematologie via 036 868 87 16