Liesbreuk bij kind (Hernia inguinalis)

Een liesbreuk is een uitstulping van het buikvlies waarin zich een darmlis kan bevinden. Een liesbreuk bij kinderen is een aangeboren aandoening. Het ontstaan van een liesbreuk houdt verband met de indaling van de zaadbal bij jongens, maar komt ook voor bij meisjes. Bij meisjes komt het minder vaak voor dan bij jongens. Bij de indaling van de zaadbal vanuit de buikholte is een plooi van het buikvlies betrokken. Deze loopt als de vinger van een handschoen mee met de zaadstreng. Deze uitstulping sluit (verkleeft) meestal vanzelf op het einde van de zwangerschapsperiode, maar kan ook open blijven. Dit komt vaker voor bij kinderen die te vroeg geboren zijn.

 

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

Wanneer de uitstulping open blijft is de kans op een liesbreuk aanwezig (de breukzak). Daarin kan zich een darmlis of buikvet bevinden (de breukinhoud). Bij meisjes kan er ook een eierstok in de breukzak zitten. Soms raakt de inhoud van de breuk beklemd. Uw kind ervaart dan pijn, en kan hierbij misselijk zijn en overgeven. Ongeveer 0.8-5% van alle kinderen hebben een liesbreuk. Bij te vroeg geborenen is dit percentage hoger.

Symptomen

Hoe herkent u een kinderliesbreuk

Als een jongetje een liesbreuk heeft is er een zwelling in de lies of het scrotum te zien. De zwelling neemt toe bij drukverhogende momenten zoals bij huilen of persen. Bij meisjes is er een zwelling tussen de venusheuvel en de grote schaamlip. Naast de zwelling kan er sprake van pijn en ongemak zijn. Soms heeft een kind er geen last van.

Onderzoeken

Om te bevestigen dat uw kind een liesbreuk heeft is lichamelijk onderzoek door de arts vaak voldoende. De arts kan dan op basis van de zwelling vaststellen dat het om een liesbreuk gaat. Een echo is minder betrouwbaar dan lichamelijk onderzoek en draagt daarom meestal niet bij tijdens de diagnose. Als de liesbreuk tijdens de afspraak in het ziekenhuis niet zichtbaar is, vraagt de arts u misschien om een foto van de liesbreuk te maken als deze wel zichtbaar is.

Behandelingen

Door de liesbreuk bestaat er een risico op beklemming van buikvet of darmen. DAarom moet de breuk bij kinderen altijd worden gecorrigeerd. Een liesbreuk zal nooit spontaan sluiten. Als de liesbreuk beklemd is of verdenking hierop bestaat, dan zal er met spoed geopereerd moeten worden. Het risico op beklemming is 3-16% in het 1e levensjaar bij op tijd geboren kinderen. Bij te vroeg geboren kinderen kan dit oplopen tot 31%.

De liesbreukoperatie is een van de meest voorkomende operaties bij kinderen. Hiervoor wordt het kind in dagbehandeling onder narcose gebracht. Hierdoor merkt uw kind niets van de operatie. Deze behandeling kan plaatsvinden via de 'open methode' of via een kijkoperatie. Tijdens de open operatie maakt de (kinder-)chirurg een kleine snee in de onderbuik of lies en wordt de uitstulping van het buikvlies (de breukzak) dichtgemaakt met een hechting. Er hoeft geen versteviging van de buikwand met kunststof materiaal plaats te vinden.

Ontwikkelingen: liesbreukcorrectie via een kijkoperatie

De nieuwste ontwikkeling op het gebied van kinder liesbreuk operaties is de PIRS (percutaneous internal ring suturing). Dit is een kijk operatie waarbij een sneetje van 5mm wordt gebruikt en de breukzak gesloten met een enkele hechting die via de huid door de buikwand wordt ingebracht. Het voordeel, naast de uitstekende cosmetische resultaten door het kleine sneetje, is dat de andere kant meteen kan worden bekeken. Hier zit bij 10% van de kinderen ook een liesbreuk, die dan meteen kan worden behandeld. Momenteel wordt deze ingreep in het Flevoziekenhuis in studieverband samen met de kinderchirurgen van het Amsterdam UMC gedaan.

Complicaties

Bij iedere operatie kunnen er complicaties optreden, maar deze komen gelukkig niet vaak voor. Complicaties die kunnen optreden zijn o.a. een ontsteking van de wond, een nabloeding, schade aan de bloedvoorziening naar de zaadbal en het opnieuw optreden van een liesbreuk.

Wanneer moet een kind verwezen worden naar een academisch centrum en wanneer naar een perifeer ziekenhuis?

Elk kind met een zwelling in de lies wordt voor beoordeling doorverwezen naar een kinderchirurg. Er is geen ruimte voor afwachtend beleid. Bij kinderen jonger dan 3 maanden (mits ze op tijd geboren zijn) zal de operatie uiteindelijk in een academisch centrum plaatsvinden omdat het geven van narcose bij deze kleine kinderen specifieke expertise vraagt. Bij alle andere kinderen kan de liesbreukoperatie ook in het Flevoziekenhuis plaatsvinden.

Na behandeling

Meestal kan uw kind ’s middags weer naar huis. Kinderen jonger dan 3 maanden moeten 1 nacht in het ziekenhuis blijven. Op de wond zit een pleister, die er na 1 dag af mag. Daarna hoeft er geen pleister meer op en mag er gewoon gedoucht worden. De plaats van de operatie kan nog wat dik en gevoelig zijn; dit zal binnen 1 a 2 weken vanzelf overgaan.

Na de operatie mag het kind gewoon alles doen. Zoals sportieve activiteiten, spelen en naar school gaan.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Chirurgie via 036 868 87 01