Longembolie

Bij een longembolie zit een bloedvat in uw longen verstopt. Vaak is een bloedstolsel (propje) hiervan de oorzaak. Op het moment dat een bloedvat in uw long verstopt raakt, kan er geen bloed meer doorheen stromen. Het deel van de longen waardoor het verstopte bloedvat stroomt kan dan geen zuurstof meer opnemen. U krijgt het benauwd, heeft pijn op de borst tijdens het ademhalen, krijgt een snellere hartslag en soms hoest u bloed op.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

Er kunnen kleine longembolieën zijn, maar ook grote ernstige longembolieën ontstaan. Als er op veel plekken tegelijk bloedvaten verstopt raken of als er een heel groot bloedvat door een grote bloedprop verstopt raakt kan het hart in de problemen raken. Dit kan levensbedreigend zijn.

Symptomen

  • een benauwd gevoel
  • pijn op de borst tijdens het ademhalen
  • hoesten, soms met bloed
  • een versnelde ademhaling
  • een verhoogde hartslag
  • zweten
  • een licht gevoel in het hoofd
  • een zwakkere hartslag

Onderzoeken

Om een longembolie vast te stellen wordt er een CT-scan van uw longen gemaakt waarbij u via een infuus contrastvloeistof toegediend krijgt. De vloeistof verdeelt zich over de bloedvaten in uw longen en op dat moment wordt er een scan gemaakt. Op de scan kan de arts zien of er bloedvaten in de longen verstopt zitten door een bloedstolsel. Dan is er een longembolie aanwezig. Op de scan is vaak te zien of er een of meerdere bloedvaten verstopt zijn en of er grotere of kleinere longembolieën zichtbaar zijn.

Behandelingen

Als er kleinere longembolieën zijn, kunt u thuis behandeld worden. Maar als er grotere of ernstigere longembolieën zijn, dan wordt u opgenomen in het ziekenhuis.

Longembolieën ontstaan doordat een bloedvat verstopt raakt door een bloedstolsel. Deze stolsels worden door het lichaam zelf weer opgeruimd. In de tussentijd krijgt u medicijnen om het ontstaan van nieuwe bloedstolsels te voorkomen. Deze medicijnen zijn bloedverdunners.

De standaardbehandeling waarmee gestart wordt, is rivaroxaban (Xarelto). Soms wordt er voor een ander medicijn met vergelijkbare werking gekozen, bijvoorbeeld bij ernstige nierziekten of als u behandeld wordt voor kanker.

Bij de controles op de polikliniek wordt met u besproken hoe lang de behandeling gaat duren.

Waar kunt u zelf op letten?

Neem voldoende rust om te herstellen, blijf de eerste tijd thuis van school en werk. Het lichaam ruimt de bloedstolsels zelf weer op maar het kan wel enige weken tot maanden duren voordat u zich weer helemaal de oude voelt qua conditie. U zult na de eerste weken merken dat u steeds een beetje meer conditie krijgt en minder kortademig wordt.

Fysiotherapie

Fysiotherapie kan bij de behandeling horen. De fysiotherapeut van het Flevoziekenhuis helpt u met het verbeteren van uw conditie. Daarnaast komt de fysiotherapeut bij u langs als u bent opgenomen in het ziekenhuis. De fysiotherapeut helpt dan met bewegen en doet samen met u ademhalingsoefeningen.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Longziekten via 036 868 88 04