Longontsteking

Longontsteking is een ontsteking van de longblaasjes en het weefsel dat daar omheen ligt. Het komt veel voor, en kan vooral bij oudere mensen leiden tot ernstig ziek zijn en soms ook sterfte.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

Een longontsteking wordt meestal veroorzaakt door een infectie met een bacterie, maar kan ook door een infectie met een virus, schimmel of parasiet ontstaan. De bacterie komt uw lichaam binnen via de inademing. Als uw weerstand op dat moment niet voldoende is om de bacterie te bestrijden, ontstaat een longontsteking.

Door de infectie met de bacterie raken kleinere luchtpijpjes (bronchiën) en de longblaasjes ontstoken. Hierdoor ontstaat slijm in de luchtpijpjes en longblaasjes. Door de slijmvorming voelt u zich vaak benauwd, kortademig en u gaat hoesten. Ook voelt u zich vaak ziek en heeft u koorts.

Symptomen

Wordt u na een verkoudheid niet beter, maar juist zieker? Dan heeft u mogelijk een longontsteking. U heeft klachten als:

  • pijn bij ademhalen;
  • benauwd zijn;
  • ophoesten van geel of groen slijm, soms met wat bloed;
  • vermoeidheid;
  • een hogere of juist een lagere lichaamstemperatuur;
  • spierpijn en pijn bij de longen;
  • rillen en klappertanden;
  • minder eetlust;
  • in ernstige gevallen, verwardheid.

U voelt zich vaak erg ziek en beroerd bij een longontsteking. Gelukkig is deze vaak goed te behandelen. De ontsteking zelf doet geen pijn. De spieren rond uw borst en rug kunnen pijn doen door het vele hoesten.

Onderzoeken

De ontsteking van de luchtwegen en longblaasjes kan de arts vaak horen met een stethoscoop. Daarnaast kan de ontsteking worden opgespoord via het bloed (bloedonderzoek).

Op een röntgenfoto van de longen is de longontsteking meestal ook goed te zien.

Behandelingen

Een longontsteking wordt behandeld met antibiotica. Afhankelijk van hoe ernstig de longontsteking is, kunt u thuis behandeld worden met een kuur antibiotica tabletten of moet u opgenomen worden in het ziekenhuis.

In het ziekenhuis wordt de kuur antibiotica vaak de eerste dag of dagen via een infuus gegeven. Als er verbetering van de longontsteking zichtbaar is, kan de antibiotica via het infuus gestopt worden. De rest van de kuur kan dan met tabletten afgemaakt worden. Op dat moment kunt u vaak thuis de rest van de behandeling afmaken en verder herstellen.

Bent u gezond, dan duurt een longontsteking meestal twee tot drie weken. De koorts zakt vaak een paar dagen na de start van een kuur. Het hoesten kan helaas wel een paar weken duren. Bovendien kan het weken tot maanden duren voordat uw conditie weer op peil is en u weer helemaal de oude bent.

Fysiotherapie

Een fysiotherapeut van het Flevoziekenhuis kan u helpen bij uw herstel. De fysiotherapeut ondersteunt en begeleidt u tijdens uw opname in het Flevoziekenhuis. De fysiotherapeut helpt u met bewegen en kijkt hoe dit gaat. Daarnaast doet de fysiotherapeut ademhalingsoefeningen met u. 

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Longziekten via 036 868 88 04