Lui oog

Een lui oog is een oog dat niet scherp kijkt, omdat het oog zich niet goed heeft ontwikkeld. Wanneer één oog een goed gezichtsvermogen ontwikkelt terwijl het andere oog dat niet doet, wordt het oog met een slechter gezichtsvermogen een lui oog, ook wel amblyopie genoemd. Het is belangrijk om dit op tijd te behandelen.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

Kinderen ontwikkelen een sterke voorkeur om met het goede oog te kijken. Het luie oog wordt hierdoor niet of veel minder gebruikt. Het valt niet altijd op dat een kind een lui oog heeft. Het goede oog ziet vaak goed genoeg om het luie oog op te vangen. Een lui oog kan alleen met succes behandeld worden als het kind nog jong is. Daarom is het dus heel belangrijk, dat de aandoening vroeg wordt ontdekt. In Nederland vormt het onderzoek van de ogen een onderdeel van het PGO (= Periodiek Geneeskundig Onderzoek) op het consultatiebureau. Bij afwijkende bevindingen wordt het oogheelkundig onderzoek herhaald en in twijfelgevallen of bij afwijkingen wordt het kind vervolgens doorverwezen naar de orthoptist.

Symptomen

  • scheelzien;
  • een hangend ooglid.

Onderzoeken

Soms is het moeilijk om vast te stellen of een kind een lui oog heeft. Een kind heeft meestal niet door dat het ene oog beter is dan het andere. Als er geen sprake is van duidelijk scheelzien, merken de ouders vaak ook niet op dat er sprake is van een lui oog. 

Het vaststellen van een lui oog gebeurt door een duidelijk verschil aan te tonen in gezichtsscherpte tussen de twee ogen. Dit gebeurt tijdens een orthoptisch onderzoek.  Aangezien het bepalen van de exacte gezichtsscherpte op baby/dreumes leeftijd moeilijk is, schat de orthoptist vaak de gezichtsscherpte door het beoordelen van onder andere de volgbewegingen van de ogen en het afdekken van een oog.

Als één oog duidelijk minder goed ziet dan het andere oog, vanwege een lui oog, dan is dit bij het onderzoek vaak snel duidelijk door slecht volgen, protesteren of zelfs huilen.

Vanaf de peutertijd wordt de gezichtsscherpte bepaald met de plaatjeskaart. Bij iets oudere kinderen kunnen symbolen (E haken) of cijfers gebruikt worden om de gezichtsscherpte te bepalen.

Behandelingen

Een lui oog heeft een achterstand in de ontwikkeling van het zien. Deze achterstand moet ook weer worden ingehaald. Afplakken van het goede oog met een oogpleister is de meest efficiënte behandeling voor een lui oog. Door het goede oog af te plakken met een pleister, wordt het slechte oog gestimuleerd om beter te gaan kijken. De orthoptist zal u adviseren over het aantal uren plakken. Dit advies hangt af van de leeftijd van uw kind, de ontstaansgeschiedenis van het luie oog en de klachten. De behandeling van een lui oog kan pas beginnen als de oorzaken zijn weggenomen. Is het luie oog veroorzaakt door een brilafwijking, dan wordt een bril voorgeschreven. In het geval van een organische (oogheelkundige) afwijking, adviseert de oogarts u over de mogelijke behandelingen.

Meestal zijn de resultaten van de behandeling goed en neemt de gezichtsscherpte van het luie oog toe. Ook als uw kind al goed ziet, moet er nog enkele uren per week geplakt worden om te voorkomen dat de gezichtsscherpte weer achteruitgaat. Uw kind wordt eens in de paar maanden gecontroleerd. Ook wordt de brilsterkte goed bekeken. Meestal blijven kinderen tot ongeveer het tiende à elfde jaar onder controle.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Oogheelkunde via 036 868 87 33.