Mestcelziekte (mastocytose)

Bij mastocytose is er een toename van afwijkende mestcellen (witte bloedcellen) die per ongeluk signalen afgeven zonder dat er een allergeen is. Er ontstaat dus een allergische reactie, zonder duidelijke oorzaak. Soms gebeurt dit spontaan en soms bij bepaalde prikkels. Omdat bij mastocytose geen antistoffen in het bloed aan te tonen zijn, is het vaak moeilijk vast te stellen welke prikkels wel of geen invloed hebben.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

Mestcellen zijn witte bloedcellen die niet vrij door de bloedbaan bewegen, maar in de organen zitten (vooral in de bloedvaten van de huid, de luchtwegen en het maag-darmkanaal). Deze cellen spelen een belangrijke rol in het immuunsysteem bij allergische reacties en het bestrijden van bepaalde infecties.

Mastocytose is niet te genezen, maar is meestal niet gevaarlijk en goed te controleren. Wel kan het u belemmeren in uw doen en laten. Als er een link is met een hematologische aandoening, hangt het verloop van de mastocytose af van deze aandoening. Als de mestcellen zich snel vermenigvuldigen, niet meer onder controle te krijgen zijn en overal doordringen is het een agressieve vorm. Als deze agressieve mastocytose niet wordt behandeld, kan het levensbedreigend zijn.

Symptomen

De chemische stoffen die de afwijkende mestcellen uitscheiden, kunnen klachten veroorzaken als:

  • huidreacties (jeuk, zwellingen, blozen);
  • hypotensie (zeer lage bloeddruk en flauwvallen);
  • moeheid;
  • duizeligheid;
  • anafylaxie (shock) waarbij u kortademig of bewusteloos raakt;
  • pijn in botten en spieren;
  • ernstige botontkalking;
  • misselijkheid en braken;
  • ontstekingen;
  • diarree.

Onderzoeken

Het stellen van de diagnose gebeurt met speciale technieken en in nauwe samenwerking tussen de afdelingen hematologie, allergologie, dermatologie, pathologie, klinische chemie (flowcytometrie en moleculair biologische technieken) en radiodiagnostiek. De PET-CT scan gebeurt in het Amsterdam UMC.

Behandelingen

Er is geen behandeling om mastocytose te genezen. Behandeling richt zich op het verlichten van de klachten en symptomen en is voor iedereen verschillend. Hierbij kijkt de arts naar de aard en ernst van de symptomen en uw algemene gezondheid. 

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Hematologie via 036 868 87 16