MS (Multiple Sclerose)

Multiple sclerose (MS) is een chronische aandoening van het centrale zenuwstelsel waarbij terugkerende ontstekingen ontstaan op verschillende plekken in hersenen en ruggenmerg. Dit laat een soort littekens achter (plaques). De ontstekingen zijn vaak niet ernstig, maar de optelsom kan zorgen voor grote beperkingen. Het is niet bekend waardoor de ontstekingen ontstaan.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

In het beginstadium is het verloop van de ziekte niet te voorspellen. Vaak zijn de klachten eerst tijdelijk. Als de verschijnselen in een later stadium terugkomen zijn ze vaak niet meer (volledig) te genezen. Er is ook een agressieve vorm van MS die al snel voor ernstige complicaties zorgt. Meestal kunnen de meeste mensen 10 jaar nadat de diagnose MS is gesteld nog lopen. 20 tot 30% van de MS-patiënten heeft uiteindelijk hulpmiddelen nodig zoals een rolstoel.

MS verpleegkundige

De MS verpleegkundige van het Flevoziekenhuis is gespecialiseerd in MS en is uw aanspreekpunt voor vragen en begeleiding.

Symptomen

Vaak begint MS met vage klachten zoals moeheid, krachtverlies in armen en/of benen, gevoelsstoornissen en/of slecht zien. Deze klachten kunnen verdwijnen en worden niet meteen in verband gebracht met MS. Na maanden of een jaar kunnen weer nieuwe klachten komen.

MS kan alle neurologische systemen aandoen, waardoor er veel verschillende klachten en symptomen zijn.

  • Gezichtsvermogen: zenuwontsteking aan ogen, slecht of dubbelzien.
  • Motoriek: krachtsverlies, spasticiteit, krampen, stijfheid.
  • Coördinatie: tremoren, spraakstoornis, draaiduizeligheid, stuurloosheid.
  • Gevoel: tintelingen, prikkelingen, doofheid, pijn, spierpijn.
  • Blaas: incontinentie, toegenomen aandrang, niet goed kunnen plassen.
  • Seksueel: libidoverlies, genitale pijn, vermindering van het gevoel.
  • Darmen: obstipatie, incontinentie.
  • Psychisch: depressie, vergeetachtigheid, concentratiestoornissen, prikkelbaarheid, vermoeidheid.

Onderzoeken

Om de diagnose te stellen onderzoekt de neuroloog of er op verschillende plaatsen in de hersenen en het ruggenmerg ontstekingshaarden zijn geweest, die op verschillende momenten zijn ontstaan. Het belangrijkste onderzoek is een MRI-scan van hersenen en soms ook ruggenmerg. Een onderzoek van het hersenvocht met een ruggenprik (lumbaalpunctie) kan de ontsteking aantonen.

Soms is het nodig de zenuwbanen van het oog (VEP) of gevoel (SSEP) door te meten om te controleren of deze ook zijn aangetast.

Het met zekerheid stellen van de diagnose MS kan lang duren. Soms moet de tijd uitwijzen of het daadwerkelijk om MS gaat.

Behandelingen

MS is een chronische ziekte die nog niet te genezen is. Er zijn geneesmiddelen om de aanvallen te verminderen, een aanval te bekorten en symptomen te behandelen.

Daarnaast kan een fysiotherapeut van het Flevoziekenhuis u ondersteunen en begeleiden tijdens uw opname (klinisch) of na uw vertrek uit het Flevoziekenhuis (poliklinisch).

Bij onderstaande medicijnkuren bent u opgenomen in het ziekenhuis.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Neurologie via 036 868 87 20.