Oorsuizen (Tinnitus)

Veel mensen hebben last van oorsuizen. Oorsuizen, oftewel tinnitus, betekent geluid horen dat er niet is. Het gaat om geluiden als ruisen, piepen, fluiten of combinaties van geluiden. Deze geluiden kunnen hoog of laag, hard of zacht, onafgebroken of bij vlagen zijn. In sommige gevallen zijn de klachten zo erg dat het psychosociale problemen veroorzaakt. 

Meer over

De precieze oorzaak van tinnitus is vaak niet te achterhalen. De oorsuizen kunnen het gevolg zijn van langdurige blootstelling aan (veel) lawaai, maar ook van afwijkingen aan het gehoororgaan, de hersenen of het kaakgewricht. Daarnaast kan het een bijverschijnsel zijn van andere aandoeningen of ontstaan als bijwerking van bepaalde medicijnen. Ook stress kan een rol spelen.

Symptomen

  • Geluid horen dat er niet is

Behandelingen

De medische behandelmogelijkheden van tinnitus zijn helaas nog zeer beperkt en hangen nauw samen met de mogelijke oorzaak. Uw KNO-arts bepaalt met u of onderzoek naar mogelijk behandelbare oorzaken nodig is.

Als uit onderzoek blijkt dat er medisch weinig of niets gedaan kan worden, betekent dat niet dat er geen behandeling mogelijk is. Met de juiste informatie en begeleiding is het mogelijk om de tinnitus te accepteren en te zorgen dat tinnitus minder uw aandacht trekt. De geluiden veranderen niet, maar de last die u ervaart wel. Een heel groot deel van de mensen leert uiteindelijk met tinnitus omgaan en weer (zo goed als mogelijk) functioneren in het maatschappelijke en sociale leven. Er zijn diverse manieren om minder last te hebben van de tinnitus. 

Begeleiding

Begeleiding is mogelijk in samenwerking met het Kentalis Audiologisch Centrum.

Hulpmiddelen

Bij chronische tinnitus zijn er verschillende hulpmiddelen waarmee u de aanwezige geluiden meer naar de achtergrond van uw bewustzijn kunt verplaatsen. Denk hierbij aan hoortoestel(len) en maskeerders.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Keel-, neus- en oorheelkunde via 036 868 88 21.