Overgang (Menopauze)

De menopauze is de laatste menstruatie. De meeste vrouwen krijgen hun laatste menstruatie tussen de 40 en 60 jaar. Voor en na de menopauze is er een periode waarin de hormonen een nieuw evenwicht zoeken. Deze periode noemen ze de overgang. De overgang is voor alle vrouwen anders; 20% heeft geen klachten en 25% heeft zoveel klachten dat ze er iets aan willen doen.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

Bij vruchtbare vrouwen maken de eierstokken de hormonen oestrogeen en progesteron aan. Deze hormonen hebben invloed op weefsels zoals de vagina, de borsten, de botten, de huid de bloedvaten en de zenuwcellen. Tijdens de overgang neemt de productie van deze hormonen in de eierstokken af waardoor er overgangsklachten kunnen ontstaan. 

Symptomen

De meest bekende klachten zijn opvliegers en nachtzweten.

Hart- en vaatziekten

Oestrogenen hebben een gunstige invloed op hart- en bloedvaten, waardoor vrouwen voor de overgang veel minder risico lopen op een hartinfarct of  hersenbloeding. Na de menopauze valt deze werking van de oestrogenen weg en neemt de kans op een hartinfarct of hersenbloeding snel toe.

Botontkalking (osteoporose)

Tot ongeveer 25 jaar maakt het lichaam evenveel bot aan als dat wordt afgebroken. Daarna wordt de botdichtheid geleidelijk minder. Na de menopauze neemt de botdichtheid door het tekort aan oestrogeen sneller af. Dit kan uiteindelijk zorgen voor botontkalking (osteoporose).

Behandelingen

Menopauzepoli

De Menopauzepoli is een gespecialiseerde poli waar vrouwen terecht kunnen voor informatie over de overgang en behandeling van overgangsklachten. U kunt hier op spreekuur bij een gespecialiseerde menopauzeverpleegkundige die is opgeleid in de begeleiding van vrouwen met (ernstige) klachten door de overgang. Daarnaast zijn de gynaecoloog, bekkenfysiotherapie, seksuologie en uro-gynaecologie betrokken bij de Menopauzepoli. 

Botdichtheidsmeting 

Bij een vermoeden van botontkalking (osteoporose) kan een botdichtheidsmeting worden gedaan. Veel overgangspreparaten stoppen het proces van botontkalking en vergroten zelfs de botaanmaak. Ook gezond eten en voldoende lichaamsbeweging zijn belangrijk.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Gynaecologie via 036 868 87 00