Vergrote schildklier (struma)

Bij een struma is de hele schildklier vergroot. Bij een diffuus struma is de schildklier helemaal gelijkmatig vergroot. Bij multinodulair struma bestaat de schildklier uit allerlei kleine knobbels. Struma zegt niets over hoe de schildklier werkt. Struma kan komen door een schildklierstoornis of door een tekort aan jodium. 

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Symptomen

  • zichtbare en voelbare zwelling in de hals
  • moeite hebben met doorslikken
  • piepende inademing
  • kortademigheid
  • heesheid

Onderzoeken

De arts onderzoekt uw hals door te voelen en doet een bloedonderzoek. Ook kunt u een echografie van de hals krijgen. Een punctie kan aantonen of de struma goedaardig of kwaadaardig is. Als een struma heel groot is, krijgt u vaak ook een CT scan.

Behandelingen

Vaak is behandeling niet nodig. Wel krijgt u een jaarlijkse controle.

Als behandeling wel nodig is, kunt u een schildklieroperatie, behandeling met radioactief jodium of behandeling met tabletten krijgen.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Interne Geneeskunde via 036 868 87 17 of de afdeling Chirurgie via 036 868 87 01.