Zelfvergiftiging/Auto intoxicatie

Bij een auto intoxicatie probeert iemand zichzelf van het leven te beroven door zichzelf te vergiftigen. Dit gebeurt meestal op basis van psychische problemen of nare omstandigheden. Een vergiftiging kan ernstige lichamelijke gevolgen hebben voor de patiënt. Daarvoor kan het nodig zijn om de patiënt op de Intensive care op te nemen.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

Op de Intensive care kan de ademhaling, het hartritme en de bloeddruk goed in de gaten gehouden worden. Het kan zijn dat de ingenomen medicatie invloed heeft op de lichamelijke toestand. Op de Intensive care wordt geprobeerd om de ingenomen medicatie zo snel mogelijk uit het lichaam te spoelen.

Zodra de patiënt goed aanspreekbaar is zal de patiënt op de Intensive care beoordeeld worden door een psychiater om daarna een plan op te stellen. Dit kan betekenen dat de patiënt opgenomen wordt in het ziekenhuis, ergens anders wordt opgenomen of dat de patiënt weer naar huis mag.