Ziekte van Kahler (Multipel myeloom)

Multipel myeloom (ziekte van Kahler) is een kwaadaardige aandoening van plasmacellen in het beenmerg. Door fouten in het DNA kunnen plasmacellen kwaadaardig worden. Deze kwaadaardige plasmacellen (myeloom cellen) delen zich sterk en onderdrukken de normale plasmacellen en hiermee de aanmaak van antistoffen (immuunglobulines). Deze laatste hebben een belangrijke rol in het afweersysteem waardoor het lichaam vatbaarder is voor infecties.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

Alle bloedcellen ontstaan in het beenmerg vanuit stamcellen. Het beenmerg produceert onder andere verschillende soorten witte bloedcellen, waaronder de zogenaamde lymfocyten. De 2 belangrijkste groepen lymfocyten zijn B-cellen (B-lymfocyten) en T-cellen (T-lymfocyten). Als vreemde stoffen (antigenen) het lichaam binnendringen, ontwikkelen de B-cellen zich tot plasmacellen die antistoffen aanmaken en zo helpen bij het bestrijden van infecties en ziekten. Iedere plasmacel ontwikkelt zich in reactie op 1 specifieke vreemde stof en het produceert dan de specifieke antistoffen.
Als een afwijkende plasmacel zich sterk vermeerdert, ontstaat er veel van 1 specifieke antistof (het zogenaamde M-proteïne). Als er nog relatief weinig van deze afwijkende plasmacellen zijn is er meestal sprake van een monoklonale gammopathie van onbekende betekenis (MGUS). Bij meer dan 10% van deze afwijkende plasmacellen in het beenmerg of als er sprake is nierfunctie verlies, bloedarmoede, bothaarden of een te hoog calciumgehalte wordt de diagnose multipel myeloom gesteld. Van patiënten met een MGUS gaat jaarlijks bij ongeveer 1% de ziekte over in een multipel myeloom.

Multipel myeloom komt vooral voor op oudere leeftijd (gemiddelde leeftijd rond de 70 jaar) en vaker bij mannen dan bij vrouwen. 
 

Symptomen

De symptomen variëren. Soms wordt de ziekte toevallig ontdekt terwijl er geen klachten zijn.

De kwaadaardige myeloom cellen stimuleren de botafbraak en remmen de botaanmaak. Hierdoor kunnen wervels inzakken en ribben en botten ‘spontaan’ breken. Het vrijkomende calcium uit de botten kan daarbij leiden tot uitdroging en beschadiging van de nieren. Ook verstoort de ziekte de productie van alle andere typen bloedcellen in het beenmerg, waardoor bijvoorbeeld vaak bloedarmoede ontstaat.

Onderzoeken

Multipel myeloom is vast te stellen met bloedonderzoek, CT-scans en een beenmergpunctie.

Behandelingen

Multipel myeloom reageert vaak goed op behandeling, maar komt bijna altijd weer terug. Hoe snel de ziekte terugkomt varieert sterk. De behandelingsmogelijkheden met onder andere stamceltransplantatie met eigen stamcellen en diverse nieuwe middelen, worden steeds beter.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Hematologie via 036 868 87 16