Anti-VeGF injecties

Anti-VEGF zijn vaatgroeiremmende geneesmiddelen die een remmende werking hebben op het groeien en lekken van de vaten.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

De behandeling van uw oog met een intravitreale anti-vasculair endothelial growth factor (anti-VEFG) injectie is hetzelfde voor Avastin, Eylea en Lucentis.

Voorbereiding

De ingreep duurt in totaal inclusief voorbereiding ongeveer 30 minuten en gebeurt op de behandelkamer van de polikliniek Oogheelkunde.

Behandeling

De behandeling start met 3 injecties met een tussenperiode van 4 weken. Na de 3e injectie heeft u een afspraak bij uw behandelaar. Tijdens dit consult wordt mede op basis van een controle (OCT) scan beoordeeld of het medicijn bij u werkzaam is en wanneer en met welk medicijn u de vervolginjecties krijgt. De behandeling duurt meestal enkele maanden tot jaren. Voor sommige patiënten is de behandeling zelfs chronisch. 

Tijdens de ingreep krijgt u van de assistente verdovende oogdruppels en daarnaast een druppel jodium om het oog te desinfecteren.

Het oog wordt afgedekt met een steriel laken. Er wordt een ooglidspreider aangebracht om het oog open te houden. Daarna wordt met een heel dun naaldje een kleine hoeveelheid van het medicijn in het oog gespoten Daarna krijgt u zalf in uw oog en kan het oog voor enkele uren worden afgedekt met een oogverband, als u dat wilt.

Na behandeling

Na de behandeling kan het zijn dat u minder goed ziet met het behandelde oog. Hierdoor kunt u vallen.

Neem contact op met polikliniek Oogheelkunde als één van de volgende situaties zich voordoet:

  • ernstige pijn;
  • toenemend wazig zien;
  • toenemende roodheid van het oog (in vergelijking met de toestand juist na de injectie);
  • pus of vuil uit het oog.

Het kan geen kwaad als u na de behandeling de ingespoten medicatie als vlokjes in uw oog ziet bewegen. 

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Oogheelkunde via 036 868 87 33.