Ballonpriming

Wanneer de baarmoedermond onrijp is en er toch een reden is om de bevalling op gang te brengen, kan er besloten worden om de baarmoedermond 'rijp' te maken. Dat heet 'primen' (voorbereiden).

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

Waarom een ballonpriming?

De arts adviseert een inleiding als hij of zij verwacht dat de situatie voor uw kind buiten de baarmoeder gunstiger zal zijn dan in de baarmoeder. De bevalling wordt dan opgewekt op het moment dat de toestand van uw kind nog goed is en de arts verwacht dat uw kind een normale bevalling kan doorstaan. Ook als u zelf ernstige klachten heeft kan er in principe een reden zijn om de bevalling in te leiden. Als de baarmoedermond nog niet rijp is moet deze eerst rijp worden gemaakt.

Redenen om dit te doen zijn bijvoorbeeld: hoge bloeddruk, over tijd zijn, groeivertraging bij de baby en verslechtering van de placenta.

Methode om de baarmoeder rijp te maken

Op de afdeling Verloskunde wordt in principe gebruikt gemaakt van een ballonpriming. Dit is een ballonnetje aan een katheterslang die na inwendig onderzoek wordt ingebracht in de baarmoedermond. Daarna wordt deze gevuld met water.

Voorbereiding

U wordt om 19.00 uur verwacht op de afdeling Verloskunde. U wordt dan naar een kamer op zaal gebracht waarna u door de verpleegkundige aan de CTG (hartfilmpje van de baby) wordt gelegd. Hierbij wordt de hartslag van het kind en eventuele samentrekkingen van de baarmoeder geregistreerd. Dit zal minimaal een half uur duren. Controles als temperatuur, pols en bloeddruk worden ook opgemeten. Indien de CTG na een half uur registreren goed is, wordt u meegenomen naar de onderzoekskamer. Daar is de benodigde apparatuur en materialen aanwezig.            

Behandeling

U neemt plaats op de gynaecologische stoel. De arts of verloskundige zal u uitleggen wat er gaat gebeuren.

  • Eerst zal er een vaginaal toucher (het voelen met de vingers in de schede) gebeuren dit om te voelen hoe de baarmoedermond ligt en of er wel of geen ontsluiting is.
  • Daarna zal door de arts of verloskundige een speculum (eendenbek) met gel ingebracht worden. Het inbrengen van het speculum kan gevoelig zijn.
  • Hierna zal met behulp van een kocher en steriele gazen de baarmoedermond met speciale vloeistof worden schoongemaakt.
  • Als de arts of verloskundige de baarmoedermond goed in zicht heeft, wordt met behulp van de kocher de ballonkatheter in de baarmoedermond ingebracht. Als deze op zijn plaats zit wordt het ballonnetje gevuld met water. Het inbrengen van de ballonkatheter doet geen pijn.
  • Na het inbrengen van de ballonkatheter is er vaak wat bloedverlies. Dit is normaal. Mogelijk ontstaan er na het inbrengen van de ballonkatheter harde buiken. Meestal zijn dit nog geen weeën. Men spreekt pas van weeën als er ontsluiting ontstaat.
  • Na het inbrengen wordt de conditie van het kind gecontroleerd met behulp van een CTG.
  • U blijft na het inbrengen van de ballonkatheter opgenomen op de afdeling Verloskunde. Het is niet mogelijk dat uw partner blijft slapen. Wij adviseren u zoveel mogelijk rond te wandelen mits dit medisch verantwoord is. 

Na behandeling

Het primen kan meerdere dagen duren. Als de baarmoedermond rijp is en er ontsluiting is, kunt u ingeleid worden. De volgende dag wordt vroeg in de ochtend gekeken of de ballon los ligt en u dan wel of niet inleidbaar bent. Indien de baarmoedermond nog niet rijp is, zal de arts of verloskundige met u bespreken om nog een dag de ballon te houden of een rustdag in te plannen of om prostaglandine gel in te brengen. Deze gel wordt tijdens het inwendig onderzoek aangebracht op de baarmoedermond. Prostaglandine zijn hormonen die de rijpheid van de baarmoedermond bevorderen.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Verloskunde via 036 868 8700.