Beademing in buikligging

Op dit moment is het nodig om uw familielid of naaste in buikligging te verplegen en te beademen. Uw familielid of naaste wordt al beademd omdat hij/zij niet zelfstandig kan ademen. De longproblemen zijn nu zo verslechterd dat verpleging in buikligging nodig is om de ademhaling te ondersteunen.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

In vrijwel alle gevallen waarbij buikligging als therapie wordt toegepast, lijdt de patiënt aan een shocklong. De medische term hiervoor is A.R.D.S (Aldult Respiratory Distress Syndrome). Een shocklong is een ernstig ziektebeeld, waarbij een tijdelijke beschadiging van het longweefsel optreedt. Deze beschadiging van het longweefsel kan verschillende oorzaken hebben:

  • Shock: dit is een situatie die ontstaat door acute lage bloeddruk.
  • Maaginhoud in de longen.
  • Een ongeval aan de borstkast.

Andere oorzaken kunnen zijn: verdrinking, inademing van giftige stoffen, bloedstollingstoornissen en longinfecties.

Behandeling

Door de ernst van de ziekte kunnen longblaasjes en longvaatjes dichtvallen, waardoor beademing moeilijk gaat. Door de patiënt tijdelijk in buikligging te beademen, gaan de longblaasjes en longvaatjes aan de rugzijde meer open. Hierdoor kan er meer zuurstof worden opgenomen en koolstofdioxide worden uitgeblazen.

Zodra het positieve effect van buikligging lijkt te verminderen kan de patiënt vaak beter weer op de rug verpleegd worden. De intensivist zal de beslissing nemen wanneer de patiënt weer gedraaid wordt.

Kunstmatige slaap

Patiënten die in buikligging verpleegd moeten worden zijn altijd zeer ernstig ziek. Het is daarom noodzakelijk dat zij door medicijnen in een tijdelijke kunstmatige slaap worden gehouden.

Zwelling van het gezicht

Door de ernst van de ziekte is het vaak nodig om de patiënt veel vocht toe te dienen. Dit vocht zakt bij verpleging in buikligging naar de voorste delen van het lichaam waaronder het gezicht. Het is daarom mogelijk dat het gezicht van uw familielid of naaste nogal opgezwollen is. Dit kan een onaangenaam gezicht zijn voor u. Deze zwelling verdwijnt, nadat de buikligging beëindigd is, in de loop van de dagen volledig.