Bloeddialyse (Hemodialyse)

Als nieren niet goed werken, kan dit op lange termijn dodelijk zijn. Als dieet en andere behandelingen niet meer voldoende helpen, is externe apparatuur nodig. Bij hemodialyse zuivert een kunstnier buiten het lichaam het bloed van afvalstoffen en overtollig vocht. 

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

Bij hemodialyse ligt u elke week 3 tot 4 keer ongeveer voor 4 uur aangesloten op het hemodialyseapparaat. Bij hemodialyse streven we in principe naar thuishemodialyse onder begeleiding, tenzij dit om redenen onmogelijk of sterk ongewenst is. Dat verhoogt de vrijheid in uw behandeling.

Voorbereiding

Voor hemodialyse is een goede toegang tot de bloedbaan nodig. Om de ader makkelijker aan te kunnen prikken, kunt u een shunt krijgen.

Behandeling

U zit naast het dialyseapparaat waaraan de kunstnier zit. Met een naald in uw bloedbaan wordt het bloed door een kunststof slangetje naar de kunstnier gepompt. In de kunstnier zitten speciale filters (semi-permeabele membranen) die het bloed zuiveren. Als het bloed is gezuiverd, stroomt het terug naar het lichaam. Het bloed wordt net zolang rondgepompt tot voldoende afvalstoffen en vocht zijn verwijderd.

U wordt zoveel mogelijk zelf actief betrokken bij uw dialysebehandeling zodat u begrijpt wat er gebeurt en u minder afhankelijk bent van anderen. Er is een dialyseverpleegkundige aanwezig voor vragen of hulp.

Een dialysebehandeling duurt tussen de 3 en 4 uur. Tijdens de hemodialyse kunt u niet uit het bed of de stoel. U kunt lezen of televisie kijken en er is internet.

Na behandeling

Hemodialyse geeft grote schommelingen in bloedwaarden en vochtgehalte waardoor het fysiek zwaar is. U kunt last hebben van vermoeidheid, een ziek gevoel (doordat er snel veel vocht uit het lichaam wordt gehaald) en op termijn kan het schade veroorzaken aan hart en bloedvaten.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met het Dialysecentrum Flevoziekenhuis via 036 868 9237