Blokkade van de bovenste zenuw van het schouderblad (nervus suprascapularis)

Een blokkade van de bovenste zenuw van het schouderblad is een pijnbehandeling. Bij deze pijnbehandeling wordt een verdovingsmiddel rond de zenuw van het schouderblad ingespoten. Deze zenuw zorgt voor de pijngeleiding van twee schoudergewrichten: het gewricht van opperarm en schouderblad en het gewricht van sleutelbeen met schouderblad. Het doel van de behandeling is het verminderen van de pijn en de pijn als het ware te ‘blokkeren’.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

Bij deze blokkade wordt de zenuw verdoofd met een plaatselijk verdovingsmiddel. Ook wordt de zenuw vaak met een hormoon ingespoten. Dit hormoon is nodig voor een langdurig effect, meestal enkele weken tot maanden. Hoe lang het middel werkt verschilt per persoon. Ook kan er met stroombehandeling gedurende één tot twee minuten behandeld worden. Dit is over het algemeen niet pijnlijk. Er kan eventueel plaatselijk verdoofd worden, mocht het toch pijnlijk zijn.

Verloop van de zenuw achterop het
schouderblad en de plaats van de verdoving.
De twee schoudergewrichten die door
de bovenste zenuw op het schouderblad
‘bezenuwd’ worden.

Bij welke klachten wordt deze behandeling gebruikt?

Bij schouderpijn door bijvoorbeeld: een frozen schoulder, spierpijn, pijn van het gewrichtskapsel, pijn van de schoudergewrichten door artrose (slijtage/veroudering) of artritis, pijn door beknelling van de bovenste zenuw van het schouderblad of bij een slijmbeursontsteking.

Voorbereiding

Neemt u altijd (voor uw volgende behandeling) contact op met de afdeling Pijnbestrijding als één van de onderstaande zaken op u van toepassing is en u deze nog niet heeft besproken met de pijnbehandelaar/anesthesist.

Deze informatie kan belangrijk zijn voor uw behandeling:

  • Gebruik van bloed verdunnende medicijnen: de pijnbehandelaar/anesthesist zal met u bespreken of en hoe lang van tevoren u moet stoppen met uw medicijnen.
  • Een mogelijke zwangerschap: tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van röntgenstralen. Deze zijn mogelijk schadelijk voor het ongeboren kind. 
  • Suikerziekte.
  • Overgevoeligheid voor jodium, medicijnen, contrastvloeistof of pleisters. 

U kunt op deze dag gewoon eten en drinken. Ook uw medicijnen kunt u innemen op de gebruikelijke tijden.

Behandeling

U gaat op een stoel zitten of op uw buik op een smalle, hoge tafel liggen. Dat is afhankelijk van de voorkeur van de arts of u zelf. Eerst wordt op de huid de prikplaats afgetekend. Dan wordt er met een speciale naald door de huid geprikt. Uit de punt van dit naaldje komen kleine stroomtikjes om de zenuw te kunnen vinden. Als zenuw gevonden is, is dat te zien doordat bij de schouder kleine spierbeweginkjes te zien zijn. Als de zenuw moeilijk te vinden is, wordt er soms een röntgenfoto of echo gemaakt. Vervolgens spuit de pijnbehandelaar de medicijnen in en dan is de behandeling klaar.

De behandeling zelf duurt ongeveer 30 minuten. Reken op een verblijf in het ziekenhuis van  minstens 1,5 uur. 

Na behandeling

Na de behandeling blijft u nog even op de afdeling. U blijft minstens 15 minuten om te herstellen. Er wordt met u een vervolgafspraak gemaakt, daarna mag u naar huis. 

U kunt niet zelfstandig naar huis, zorg daarom dat iemand u naar huis brengt. Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze kunt u 's avonds of de volgende dag verwijderen. U mag dan ook weer douchen of baden.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Pijnbestrijding via 036 868 86 31