Bypassoperatie in de benen

Bij een bypassoperatie wordt een omleiding (bypass) aangelegd van de afgesloten of ernstig vernauwde dijbeenslagader. De bovenste aansluiting van de bypass zal meestal ter hoogte van de lies op de liesslagader worden gemaakt. De plaats voor de onderste aansluiting wordt bepaald na het doen van onderzoek (duplex, Cta of MRA). Dit kan boven de knie (supragenuale bypass) of onder de knie (infragenuale bypass) zijn.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

Er zijn verschillende soorten bypasses:

  • een bypass, waarvoor een eigen ader van de patiënt wordt gebruikt of
  • een bypass van biologisch materiaal of van kunststof.

Bij de bypass boven de knie maakt het geen verschil wat voor soort bypass wordt gebruikt. Bij een bypass onder de knie wordt bij voorkeur een lichaamseigen ader gebruikt, als deze van goede kwaliteit is.

De ader die gebruikt wordt voor de omleiding ligt ook in het bovenbeen. Deze ader kunt u missen, aangezien dieper in het been de hoofdaders liggen, die verreweg het belangrijkst zijn voor het terugvoeren van bloed.

Heeft u in het verleden een spataderoperatie ondergaan, of is deze ader te dun of verstopt door een vroegere aderontsteking, dan kan het zijn dat u geen bruikbare ader meer heeft voor een omleidingsoperatie. Dit kan een reden zijn om een kunststof bypass te gebruiken of om te onderzoeken of er in uw armen wel bruikbare aders aanwezig zijn.

Voorbereiding

U wordt de avond voor of de ochtend van de behandeling opgenomen. De verpleegkundige stelt u een aantal vragen over uw gezondheid en leefomgeving.

  • U mag vanaf 00:00 de nacht ervoor niet meer eten of drinken of roken.
  • Uw ochtend medicatie (zoals afgesproken met de anesthesist) mag u innemen met wat water
  • Op de ochtend van de behandeling wekt de verpleegkundige u al vroeg om voorbereidingen te treffen. 

Behandeling

De operatie gebeurt onder algehele verdoving (narcose) of met een ruggenprik. De arts besluit welke verdoving u krijgt. 

U krijgt de verdoving en daarna een blaascatheter, daar merkt u niets van. Als het anesthesieteam klaar is, zal het been of de benen steriel afgedekt worden. Als de ader van het been gebruikt wordt, is het nodig om een lange snede te maken aan de binnenzijde van het been om deze ader in zijn geheel uit te nemen. Deze wordt dan onder de spieren door ‘getunneld’ naar de plaats waar die aangesloten moet worden. De huid wordt zoveel mogelijk gesloten met binnenwaartse huidhechtingen die zelf oplossen. De operatie neemt 2,5 tot 5 uur in beslag, afhankelijk van hoe ingewikkeld de bypass operatie is.

Na behandeling

Na de operatie mag u direct weer in beweging. Dit is goed voor het herstel.
U kunt pijn hebben na de ingreep. Juist omdat pijn per persoon verschilt, is het belangrijk dat u dit zelf goed aangeeft.

Nadat u uit het ziekenhuis ontslagen bent, blijft u bij de vaatschirurg onder controle. Deze controle wordt vaak gecombineerd met het bekijken van de bypass met een duplexonderzoek. Eventuele nieuwe vernauwingen kunnen zo snel opgespoord worden.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Chirurgie via 036 868 87 01.