Dialyse shunt aanleggen

Bij hemodialyse (nierdialyse) zuivert een kunstnier buiten het lichaam het bloed van afvalstoffen en overtollig vocht. Een dialyse shunt zorgt voor een grotere bloedstroom en hogere druk waardoor de ader opzwelt en een dikkere wand krijgt. De ader is doordaar beter geschikt voor het regelmatig aanprikken voor de dialyse.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

Er zijn 2 soorten shunts mogelijk. Een AV-Fistel is een niet-natuurlijke verbinding tussen een slagader en een ader in de onder- of bovenarm. Een Graft is een shunt van kunststof die in de onder- of bovenarm komt.

Voorbereiding

Voor de operatie krijgt u op de polikliniek uitleg over de narcose of verdoving. De anesthesioloog bespreekt met u eventuele risico’s.

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Uw arts geeft u hierover meer informatie.

Behandeling

Bij het aanbrengen van een AV-Fistel maakt de arts een verbinding tussen een slagader en een ader ter hoogte van de pols of in de elleboog. Voor deze operatie krijgt u meestal een plaatselijke verdoving in uw arm.

Bij een Graft plaatst de arts een kunststof bloedvat in de onderarm of soms in de bovenarm. Als de shunt niet in de arm kan, kan deze soms in het bovenbeen komen. Voor deze operatie krijgt u meestal een volledige narcose.

Na behandeling

Na het plaatsen van een AV-Fistel hoeft u meestal niet lang in het ziekenhuis te blijven. De eerste dagen na de operatie is uw arm gevoelig. Na ongeveer 4 tot 6 weken is de shunt te gebruiken voor de hemodialyse.

Na het plaatsen van een Graft blijft u meestal een paar dagen in het ziekenhuis. De eerste dagen na de operatie is uw arm gevoelig en meestal gezwollen en rood. De Graft is na ongeveer 2 weken te gebruiken voor de hemodialyse.

Een goed functionerende shunt is heel belangrijk voor de nierdialyse. Als de shunt klaar is voor gebruik, geeft de dialyseverpleegkundige u uitleg over het verzorgen en controleren van de shunt.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met het Dialysecentrum Flevoziekenhuis via 036 868 9237