Ferinject ijzerinfuus

Ferinject wordt voorgeschreven bij ernstige bloedarmoede tijdens de zwangerschap of na de bevalling. Tijdens de zwangerschap heeft behandeling met ijzertabletten vaak onvoldoende resultaat opgeleverd. Na een bevalling met veel bloedverlies wordt Ferinject soms in plaats van een bloedtransfusie gegeven. Zo wordt de ijzervoorraad aangevuld en bloedarmoede bestreden.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Voorbereiding

Geef aan, welke medicijnen u gebruikt. U kunt deze innemen zoals u gewend bent. Meld het als u een acute of chronische infectie hebt. Meld ook als u last hebt van astma, eczeem of een atopische allergie. U hoeft voor de behandeling niet nuchter te zijn.

Voorzorgsmaatregelen

  • Het is tijdens de zwangerschap verstandig thalassemie als oorzaak voor bloedarmoede uit te sluiten. Thalassemie komt voor bijvoorbeeld bij vrouwen afkomstig uit het Middellandse Zeegebied.
  • In de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt in principe geen Ferinject gegeven.
  • Ferinject kan gegeven worden als u borstvoeding geeft.

Behandeling

Vanaf 27 weken maakt de verpleegkundige een CTG (hartfilmpje van de baby) voor, tijdens en na toediening Ferinject. Ook worden uw pols, bloeddruk en temperatuur voor en na de toediening gemeten. U krijgt een infuus ingebracht. Het infuus met Ferinject zelf duurt ongeveer 15-30 minuten.
Houd u er rekening mee dat u een paar uur opgenomen blijft. Na de behandeling mag u weer naar huis. Gebruik van auto, fiets of openbaar vervoer is geen probleem.

 

Na behandeling

Als uw arts het nodig vindt om aanvullend ijzertabletten te gebruiken, begin dan pas 6 dagen na het Ferinject ijzerinfuus.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Verloskunde via 036 868 8700.