Galblaasoperatie (Cholecystectomie)

Bij galstenen is een galblaasoperatie een behandeling. Het verwijderen van de galblaas kan op twee manieren, via een kijkoperatie en de klassieke cholecystectomie. De arts bepaalt per situatie voor welke operatie er wordt gekozen.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Behandeling

De laparoscopische cholecystectomie

Bij deze kijkoperatie maakt de chirurg gebruik van een videocamera en speciale instrumenten om de galblaas te verwijderen zonder een grote snee te maken. 
Heel soms besluit de arts tijdens de kijkoperatie om alsnog een klassieke operatie uit te voeren om de galblaas veilig te kunnen verwijderen.

De klassieke (open) cholecystectomie

Bij deze operatie maakt de chirurg een snede die tot maximaal 15 cm lang is. Na deze ingreep zal het meer tijd kosten om op te knappen dan na een kijkoperatie en is de kans op infectie van de wond, nabloeding en longontsteking groter. Het zal een aantal weken duren voordat de wond zich volledig heeft hersteld en de pijnklachten weg zijn.

Stenen in de hoofd-galgang

Een enkele keer zijn er ook stenen in de grote galweg die operatief verwijderd moeten worden. Na dit verwijderen blijft een smalle drain in de galgang achter die door de buikwand naar buiten wordt geleid.

Na behandeling

  • U kunt na de operatie misselijk zijn en dorst hebben. Tegen de misselijkheid kunt u medicijnen krijgen.
  • Soms is er een sonde via uw neus in de maag geplaatst. Dit zorgt ervoor dat uw maag leeg blijft en voorkomt dat u moet braken. Meestal kan deze sonde snel worden verwijderd en kunt u wat gaan drinken.
  • Een wond- of buikdrain is soms nodig om bloed en vocht af te voeren. Zodra er weinig vocht meer uit de drain komt, kan deze worden verwijderd.
  • Wanneer de grote galwegen tijdens de operatie moesten worden geopend wordt er meestal een dunne galdrain geplaatst. Enkele weken na de operatie kan via de galdrain contrastvloeistof in de galwegen worden gespoten om foto’s te maken.Hierop is te zien of de gal goed naar de darm stroomt, of er geen gallekkage meer  is en of er geen stenen in de galwegen zijn achtergebleven. Als alles in orde is, kan deze galdrain (poliklinisch) worden verwijderd.
  • Na een kijkoperatie kunt u meestal dezelfde dag naar huis. Na een klassieke cholecystectomie blijft u 5-7 dagen in het ziekenhuis.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Chirurgie via 036 868 87 01.