Haptonomie

Bij Haptonomie staat het gevoelsleven centraal. Tijdens haptotherapie wordt je persoonlijk begeleid en wordt er op een positieve manier stilgestaan bij lichamelijke signalen, beleveningen en uw emoties. Door fysieke aanrakingen komt u dichter bij uw gevoel. Dit zorgt ervoor dat u meer in contact komt te staan met uzelf en uw omgeving.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

Haptonomie kan u helpen met het herkennen van bepaalde signalen in uw lichaam. Door signalen te herkennen, kunt u zich er bewust van worden en kunt hier ook naar handelen. Zo leert u zich bewust te zijn van uw eigen lichamelijke- en geestelijke gevoel. U kunt hierdoor bijvoorbeeld leren om te gaan met pijn. 

Behandeling

U wordt tijdens de therapie begeleidt om anders om te gaan met problemen. Ook het loslaten van controle, het voelen van spanning en ontspanning behoren tot de behandeling. De gesprekken die u voert met uw therapeut kunnen u helpen bij het verkrijgen van inzicht in uw gevoel, denken en doen. Daarnaast worden er oefeningen gedaan waarbij aanraking tussen de therapeut en de patiënt een rol spelen in de begeleiding. Zo krijgt u door aanraking bijvoorbeeld beter inzicht in uw lichamelijke klachten.

Door deze gesprekken en oefeningen wordt u zich bewuster van wat uw lichaam u vertelt en hoe u daar op reageert. Daarnaast kunt u weer in contact komen met de gevoelens die u heeft opgeslagen in uw lichaam. Soms vormen deze opgeslagen gevoelens een blokkade. Door inzicht te krijgen in deze gevoelens en klachten kunt u de klacht uiteindelijk de baas worden en kunt u prettiger met uzelf en uw omgeving omgaan.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Fysiotherapie via 036 868 88 14