Hartfalen polikliniek

Uw cardioloog heeft hartfalen bij u geconstateerd. Dit betekent dat uw hartstpier verzwakt is en niet in staat is om voldoende bloed en zuurstof door uw lichaam rond te pompen. Hierdoor kunt u lichamelijke klachten krijgen. Om u en uw omgeving zo goed mogelijk te leren omgaan met hartfalen bent u verwezen naar de Hartfalenpolikliniek. Dit is het spreekuur van de hartfalenverpleegkundige. Zij zal u de komende tijd begeleiden. Daarbij blijft u onder controle van uw cardioloog.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

De hartfalenverpleegkundige adviseert en geeft uitleg over het gebruik van medijcijnen, leefregels. Zij begeleidt u, zodat u de symptomen van hartfalen begrijpt en leert herkennen. Daarnaast meet zij uw gewicht en bloeddruk. Als dit wenselijk is, past zij de medicatie aan, in overleg met uw cardioloog. Als dat nodig is, laat zij bloedonderzoek doen. Alle gegevens worden genoteerd in uw medisch dossier. 

Wat neemt u mee?

  • uw medicijnenoverzicht
  • uw gewichtscontrolelijst
  • uw geldige legitimatiebewijs

Contact

Bereikbaarheid

  • Voor vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met de hartfalenverpleegkundige op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur, via 036 686 8719
  • Voor vragen buiten deze aangegeven tijden kunt u contact opnemen met de poli Cardiologie, via 036 868 8719

Acute klachten

  • Bij acute klachten buiten kantooruren kunt u contact opnemen met uw (huis)arts of de Spoedpost, via 0900 - 203 0 203

  • In zeer acute gevallen belt u 112!