Hartrevalidatie

Tijdens de Hartrevalidatie van het Flevoziekenhuis wordt u ondersteunt om zo goed mogelijk te herstellen van de gevolgen van uw hartaandoening. Hartrevalidatie helpt u na uw vertrek uit het Flevoziekenhuis om op een verantwoorde wijze om te gaan met uw lichaam en uw hart in het bijzonder. Hartrevalidatie kijkt samen met u naar uw lichamelijke mogelijkheden en eventuele beperkingen als gevolg van uw hartaandoening. 

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

Tijdens hartrevalidatie leert u hoe u het bewegen weer kunt opbouwen. Ook helpt de hartrevalidatie u om een gezondere leefstijl te creëren, te ontspannen en om weer vertrouwen te krijgen in uw lichaam. Daarnaast richt de hartrevalidatie zich ook op uw mentale gezondheid. De fysiotherapeuten werken samen met de cardioloog en eventueel psycholoog.

Behandeling

Het revalidatieprogramma start met een intake-gesprek en een conditietest. Daarnaast krijgt u vragenlijsten mee waarmee we uw revalidatiedoelen kunnen bepalen. Het intake-gesprek en de conditietest duren samen ongeveer een uur. Voor de conditietest is het handig om fijn zittende schoenen aan te trekken.

Na de intake wordt de hartrevalidatie vervolgd met een informatieprogramma. Het informatieprogramma zal plaatsvinden in de ochtend op drie donderdagen achter elkaar. Tijdens deze afspraken krijgt u eerst een korte individuele screening en evaluatie met, afhankelijk van de tijd, een lichte beweegactiviteit in een groep. Daarna volgt een informatiebijeenkomst in groepsverband, waarbij de thema’s ‘cardioloog’, ‘psycholoog en ‘leefstijl’ behandeld worden. Een deel van de informatiemodules wordt door een cardioloog gegeven. 

Naar aanleiding van de intake, het informatieprogramma en de vragenlijsten wordt in overleg met de cardioloog bekeken hoe uw revalidatieprogramma er verder uit komt te zien. Dit wordt tijdens het laatste screenings- en evaluatiegesprek met u besproken. 

Fysiotherapie bij hartfalen

Fysiotherapie kan bij de behandeling van hartfalen horen. De fysiotherapeuten helpen met het mobiliseren en doen samen met u ademhalingsoefeningen. In samenspraak met de hartfalenverpleegkundige en cardioloog kunt mogelijk ook hartfalenrevalidatie krijgen.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Fysiotherapie via 036 868 88 14