Het inleiden van de bevalling

Om verschillende medische redenen kan het inleiden van de bevalling geadviseerd worden. Bij een inleiding wordt de bevalling kunstmatig op gang gebracht. Dit gebeurt met medicijnen die de weeën opwekken. In de meeste gevallen is eerst een voorbereiding nodig. Een inleiding vindt altijd plaats in het ziekenhuis onder verantwoordelijkheid van een gynaecoloog.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

Informatie over het inleiden van de bevalling

We raden je aan om drie korte video’s te bekijken via: https://www.degynaecoloog.nl/informatiefilms/bevalling/. Dit zijn video's van de landelijke gynaecologie-vereniging.  

De volgende onderwerpen worden behandeld:

  1. Wat is inleiden van de bevalling en wat zijn de voor-en nadelen?
  2. Inleiden van de bevalling: voorbereiding
  3. Inleiding van de bevalling

Informatie over logistieke afspraken in het Flevoziekenhuis bij een inleiding

 

Opname
Je zal van je verloskundig zorgverlener horen op welke datum en welk tijdstip je op de verloskamer wordt verwacht. Ook zal je horen of je wordt opgenomen in het ziekenhuis voor de voorbereiding, óf direct voor de inleiding. 

Poliklinische of klinische voorbereiding van de inleiding
Het voorbereiden van de baarmoedermond kan een paar dagen duren. Als de voorbereiding meer dan 2 - 3 dagen duurt, kan in overleg met jou besloten worden tot een rustdag. Dit is ook afhankelijk van de reden waarom je ingeleid wordt. 

In een aantal gevallen kun je na het plaatsen van een ballon naar huis. De verloskundig zorgverlener zal dit met je bespreken. Er worden dan afspraken met je gemaakt wanneer je terugkomt naar het ziekenhuis om te beoordelen of de baarmoedermond rijp genoeg is. 

Als je naar huis mag met ballon adviseren we je te bellen met de afdeling als er sprake is van:

  • helderrood vaginaal bloedverllies;
  • vruchtwaterverlies;
  • weeën;
  • koorts;
  • minder leven in de buik;
  • ongerustheid;
  • als de ballon uitgevallen is.

De verpleegkundige kan in sommige situaties besluiten dat je naar het ziekenhuis moet komen. 

Inleiding en logistiek
Als de baarmoedermond rijp is kan er gestart worden met het werkelijk opwekken van de bevalling. Dit vindt plaats op een verloskamer. Hiermee kan uiteraard pas gestart worden als er een verloskamer beschikbaar is en er ook voldoende personeel is om jullie goed te kunnen begeleiden gedurende de hele bevalling.

In geval van drukte kan het zijn dat het opwekken van de bevalling (kortdurend) wordt uitgesteld. Zordra een verloskamer vrijkomt en er voldoende personeel beschikbaar is, zal gestart worden met het opwekken van de bevalling.

Houd hier rekening mee om teleurstelling te voorkomen. Er zal met jullie duidelijk gecommuniceerd worden over de situatie en verwachtingen. 

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Verloskunde via 036 868 8700.