Hormoontherapie bij kanker

Sommige vormen van kanker zoals borstkanker, baarmoederkanker of prostaatkanker zijn gevoelig voor hormonen. De tumor groeit dan onder invloed van hormonen. Hormoontherapie blokkeert deze groei. Bij vrouwen legt hormoontherapie de oestrogeenproductie stil of blokkeert deze. Bij mannen stopt het de testosteronproductie.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

Hormonen beïnvloeden organen of processen in ons lichaam zoals bijvoorbeeld groei en ontwikkeling. Kankercellen kunnen net als gezonde cellen (deels) afhankelijk zijn van hormonen. Zolang die specifieke hormonen actief zijn, kan de kanker zich delen en de tumor blijven groeien. Zonder die hormonen neemt de groei van de tumor af of kan de tumor kleiner worden. Hormoontherapie bij kanker remt of blokkeert de aanmaak of de werking van deze hormonen.

Hormoontherapie kan andere behandelingen aanvullen. Het vergroot de kans op genezing en verkleint de kans dat tumoren terugkomen. Daarnaast kan het bij uitgezaaide kankers de tumoren tijdelijk terugdringen.

Of hormoontherapie geschikt is, hangt af van:

  • de hormoongevoeligheid van de tumor;
  • het stadium van de ziekte;
  • het tempo waarin de tumor groeit en/of zich verspreidt;
  • de plaatsen van eventuele uitzaaiingen.

Behandeling

Hormoontherapie kan met maandelijks, 3 of 6 -maandelijkse injecties of met tabletten. Hormoontherapie kan voor of na een operatie worden gegeven. Dit om de kans op genezing te vergroten. Daarnaast kan hormoontherapie voor een operatie gegeven worden om de tumor verkleinen. De tumor is dan beter te opereren. Dit heet neo-adjuvante hormoontherapie. Hormoontherapie kan ook gegeven worden om de groei van uitgezaaide kanker af te remmen. 

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Oncologie via 036 868 8716.