Kinderfysiotherapie

Kinderen leren hoe ze moeten bewegen. Meestal gaat dit vanzelf, maar soms is de ontwikkeling van een kind anders of gaat de ontwikkeling langzamer. Dit kan op allerlei leeftijden plaatsvinden. Deze kinderen hebben meer oefening nodig om zich te ontwikkelen. Een kinderfysiotherapeut kan hiermee helpen. 

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

De kinderfysiotherapeut wil allereerst een volledig beeld van uw kind krijgen. Dit betekent dat de kinderfysiotherapeut informatie verzamelt bij de ouders, verzorgers en artsen van uw kind over hoe uw kind zich in verschillende omstandigheden gedraagt.  

Onderzoek en observatie

De kinderfysiotherapeut zal daarnaast uw kind observeren en lichamelijk onderzoeken. Hierdoor krijgt de kinderfysiotherapeut een zo compleet mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden. Tijdens het onderzoek en de observatie kijkt de kinderfysiotherapeut of er sprake is van een motorische achterstand of een afwijkende motoriek. Kinderfysiotherapeuten besteden ook aandacht aan het vaststellen van eventuele voorkeurshoudingen, asymmetrische ontwikkelingen, ontwikkelingsachterstanden of aangeboren afwijkingen bij baby's.  

De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen van de observatie en het onderzoek met de ouders/verzorgers en eventueel met de verwijzer en stelt zo nodig een behandelplan op. 

Behandeling

De kinderfysiotherapeut kan uw kind al begeleid hebben tijdens een ziekenhuisopname. Daarnaast is het mogelijk om met de behandeling van uw kind door te gaan op de afdeling of thuis. De behandeling zal bij baby's voor een groot deel bestaan uit adviezen aan de ouders en/of verzorgers. Bij grotere kinderen zal de behandeling er op gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind op een speelse manier te stimuleren. De oefen- / bewegingstherapie is daarom aangepast op de situatie van uw kind.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Fysiotherapie via 036 868 88 14