Leren lopen met krukken

Na een operatie kan het voorkomen dat u met krukken moet gaan lopen. De fysiotherapeut kan het lopen met krukken met u oefenen.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

Elke operatie en behandeling is anders. De arts zal u aangeven of u uw been volledig mag belasten, gedeeltelijk mag belasten of helemaal niet mag belasten. Dit betekent dat de periode voor het lopen met krukken ook voor iedereen anders zal zijn.

Behandeling

Onbelast

Met onbelast lopen wordt bedoelt dat u niet op uw geopereerde been mag gaan staan. Het been mag dus de grond niet raken. 

Gedeeltelijk belast

Bij gedeeltelijk belasten lopen mag u op het geopereerde been een aantal kilo’s of een bepaald percentage belasten. U mag het been dus wel op de grond zetten, maar er niet echt op gaan staan. U mag dus een klein beetje op het geopereerde been steunen.

Belast

Bij belast lopen mag u het geopereerde been volledig belasten.

Na behandeling

Nadat u uit het ziekenhuis bent ontslagen, kunt u bij het eerstvolgende bezoek aan de afdeling met de arts overleggen of de belasting veranderd mag worden.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Fysiotherapie via 036 868 88 14