Longrevalidatie

Longaandoeningen zoals COPD kunnen grote invloed hebben op het dagelijks leven, zowel lichamelijk als geestelijk. U kunt het gevoel hebben het ene moment alles te kunnen doen, terwijl u het andere moment juist het gevoel heeft weinig te kunnen doen. Voor patiënten met COPD kan daarom naast de behandeling met medicijnen ook het longrevalidatieprogramma zinvol zijn. 

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

Binnen het Flevoziekenhuis bestaat de mogelijkheid om in groepsverband te revalideren. U komt in aanmerking voor longrevalidatie in deze vorm wanneer u, vanwege de COPD, op meerdere gebieden van het dagelijkse leven problemen hebt. Dit kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van: conditie, kracht, voedingstoestand, ziekte-inzicht, omgaan met de longziekte en acceptatie. Niet de ernst van de longaandoening is bepalend hierbij, maar de mate waarin u beperkingen ervaart.  

Behandeling

Wat houdt revalidatie in?

Longrevalidatie heeft als doel de kwaliteit van het leven te verbeteren door de behandeling af te stemmen op de problemen die u ervaart. Dit betekent dat de behandeling zich kan richten op: conditie, kracht, ademhaling, dagelijkse activiteiten, maar ook op uw voeding en maatschappelijke omstandigheden. Tijdens de revalidatie wordt u daarom begeleid door de volgende deskundigen: longarts, longconsulent, fysiotherapeut, diëtist en maatschappelijk werker. Begeleiding door de diëtist en/of maatschappelijk werker zal zoveel mogelijk aansluitend op de training plaatsvinden.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Een vast onderdeel van de revalidatie zijn de voorlichtingsbijeenkomsten. Deze worden wekelijks volgens een vast rooster gegeven. Het is de bedoeling dat u uw partner of een ander betrokken persoon mee neemt bij deze bijeenkomsten. De longziekte kan namelijk ook impact hebben op een partner. Bovendien horen/onthouden twee mensen meer dan één. De revalidatie duurt in totaal twaalf weken. Aan het eind van de revalidatieperiode krijgt u een advies over vervolgtraining en begeleiding.

Motivatie

Longrevalidatie is meer dan alleen trainen. Persoonlijke motivatie en een actieve bijdrage staan voorop bij deelname aan dit programma en zijn vaak bepalend voor het succes van uw revalidatie. Het is daarom belangrijk dat u bereid bent om tijd vrij te maken voor de voorlichtingsbijeenkomsten en de individuele begeleiding door de diëtist, fysiotherapeut, longarts, longconsulent en/of maatschappelijk werker. 

Waar en wanneer?

De longrevalidatie wordt in groepsverband gegeven op de afdeling Fysiotherapie van het Flevoziekenhuis. De ingang van de Fysiotherapie bevindt zich op de begane grond aan de achterkant van het ziekenhuis.

De fysiotherapie vindt plaats op maandag, woensdag en vrijdag van 13:00 uur tot 14.00 uur.

Contact

Aanmelding vindt plaats via de longarts of longconsulente. Na de aanmelding volgen gesprekken en vervolgonderzoeken. In sommige gevallen moet er van tevoren uitgebreider onderzocht worden of revalidatie zinvol en/of mogelijk is.