Nierfunctievervangende therapie

Bij uw familielid of naaste is geconstateerd dat zijn of haar nieren (tijdelijk) onvoldoende functioneren. Hierdoor is het noodzakelijk de functie van de nieren tijdelijk over te nemen. Dit gebeurt met een nierfunctie vervangend apparaat. Het onvoldoende functioneren van de nieren kan verschillende oorzaken hebben. U wordt hierover ingelicht door de Intensive care arts.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

De medische term voor verminderde nierwerking is nierinsufficiëntie. Dit kan chronisch of acuut optreden. biuj chronische nierinsufficiëntie is er sprake van een blijvend ziektebeeld. 

Bij patiënten op de Intensive care is er meestal sprake van een acute nierinsufficiëntie. Dit is een plotseling en ernstig nierfunctieverlies. Het wordt meestal veroorzaakt door onvoldoende doorbloeding van de nieren. Deze verminderde doorbloeding kan verschillende oorzaken hebben. Door de verminderde doorbloeding beschadigen de cellen in de nieren en functioneren ze niet goed meer. De patiënt zal minder of geen urine meer produceren en de afvalstoffen worden niet meer uit het lichaam verwijderd. 

Het is dan noodzakelijk bij de patiënt hemodialyse (bloedzuivering) toe te gaan passen om de afvalstoffen en het vocht uit het lichaam te verwijderen. In de meeste gevallen duurt het verlies van de nierfunctie zolang de patiënt ernstig ziek is.

Behandeling

Op de Intensice care wordt gebruik gemaakt van Continue Veno Veneuze Hemodialyse (CVVHD). Hierbij wordt continue het bloed van de patiënt naar een dialyseapparaat geleid, waarin zich een kunstnier bevindt. Deze kunstnier bevat filters die het bloed zuiveren van alle afvalstoffen. Om goed toegang te krijgen tot de bloedbaan, wordt bij de patiënt een grote infuuslijn in een ader ingebracht. Meestal is dit een ader in de lies. Het CVVHD apparaat wordt bediend door de verpleegkundige van de Intensive care.

Daarnaast kan het voorkomen dat de dialyse wordt uitgevoerd met een ander apparaat, slechts gedurende enkele uren per dag. Deze behandeling wordt uitgevoerd op de Intensive care door een gespecialiseerd dialyseverpleegkundige van het Dialysecentrum in het Flevoziekenhuis.