Pacemaker wisseling

Als u een pacemaker heeft, is het soms nodig om deze te wisselen.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Voorbereiding

U wordt één dag van tevoren of op de dag van de ingreep opgenomen op afdeling Cardiologie van het Flevoziekenhuis. De verpleegkundige informeert u verder over het verloop van de opname. Er worden een aantal onderzoeken gedaan:

Een verpleegkundige of arts brengt een infuusnaaldje in aan de zijde waar de pacemaker komt.

Nuchter zijn

U hoeft niet nuchter te zijn voor een pacemakerwisseling. Als er ook een pacemakerdraad wordt gewisseld of geplaatst moet u wel nuchter zijn. 

Behandeling

De ingreep is op de hartkatheterisatiekamer:

  • u krijgt een operatiejasje aan;
  • sieraden moet u af doen;
  • als u een bril draagt, dan mag u deze ophouden;
  • als u een gebitsprothese draagt, zoals een kunstgebit, mag u deze inhouden.

Een uur voor de ingreep zal een verpleegkundige antibiotica via het infuusnaaldje toedienen. Geeft u vooraf duidelijk aan als u allergisch bent voor bepaalde antibiotica. Voor de ingreep is het belangrijk om nog even naar het toilet te gaan. Een verpleegkundige brengt u naar de hartkatheterisatiekamer.

De implantatie

De cardioloog brengt de pacemaker in. Voor de ingreep wordt u plaatselijk verdoofd. Het duurt afhankelijk van het type pacemaker 30 tot 60 minuten. De pacemakertechnicus doet tijdens de implantatie een aantal metingen.

Na de pacemakerwisseling

Na de pacemakerwisseling kunt u direct alles weer doen, behalve wanneer u ook een pacemakerdraad heeft gekregen. Er volgen een aantal controle onderzoeken bij terugkomst op de verpleegafdeling:

  • meten van bloeddruk, pols en temperatuur;
  • wondcontrole.

Als alle controles goed zijn, kunt u naar huis. Meestal is dit 1 á 2 uur na de wisseling. Wanneer er ook een pacemakerdraad is ingebracht, heeft u bedrust en blijft u tot de volgende dag.

Na behandeling

Pleister

Na 2 dagen moet u de wondpleister zelf verwisselen. Wanneer op de 4e dag na implantatie de wond gesloten én droog is, hoeft u geen pleister meer te gebruiken.

Controle

Na de implantatie moet u regelmatig op controle komen bij de cardioloog. Na ongeveer 2 maanden krijgt u een pacemakercontrole.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Cardiologie via 036 868 87 19.