Palliatieve zorg

Palliatieve zorg begint wanneer iemand te horen heeft gekregen dat hij/zij een chronische ziekte heeft en een behandeling die zorgt voor genezing niet meer mogelijk is. Palliatieve zorg kan ingezet worden voor mensen met kanker, maar ook voor mensen met andere vormen van ongeneeslijke- of chronische aandoeningen zoals COPD, nierfalen, dementie, hartfalen of bijvoorbeeld nadat u een zwaar herseninfarct heeft doorgemaakt. Het doel is zo veel mogelijk behoud van kwaliteit van leven en ervoor zorgen dat u zo min mogelijk last heeft van lichamelijke of psychische klachten die ontstaan door de ziekte.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

Wanneer u wordt geconfronteerd met een chronische en levensbedreigende ziekte betekent dit vaak dat er een periode aanbreekt van het vinden van een nieuw evenwicht, met het onder ogen zien van soms een komend sterven. Dit geldt niet alleen voor u zelf, maar ook voor uw familie, vrienden en directe omgeving (naasten).

Dat roept vaak vragen op, zoals:

  • Hoe ziet mijn toekomst er uit?
  • Wil ik alle behandelingen die worden aangeboden nog wel ondergaan? Wat leveren deze behandelingen mij op?
  • Welke lichamelijke klachten kan ik krijgen en wat is er aan te doen?
  • Hoe ga ik om met gevoelens van angst of verdriet? 
  • Tegen welke praktische zaken lopen we aan, bijvoorbeeld het regelen van thuiszorg of het zoeken van begeleiding voor de kinderen?

Behandeling

Uw hoofdbehandelaar zal met u bespreken wanneer palliatieve zorg ingezet kan worden. Hij of zij blijft uw vaste aanspreekpunt, tenzij anders wordt besloten. Het kan bijvoorbeeld dat de huisarts de zorg over gaat nemen. U kunt ook altijd zelf informeren naar de mogelijkheden om palliatieve zorg vroegtijdig in te zetten. 

Daarnaast kunt u tijdens de ziekenhuisopname, maar ook poliklinisch met iemand van het Team Ondersteuning bij Palliatieve Zorg (TOPZ) praten. Het TOPZ bestaat uit artsen en verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Het gesprek vindt plaats met een verpleegkundige en heeft als doel samen met u te verhelderen wat voor u van belang is in deze komende periode en hoe de zorg zo goed mogelijk op uw wensen kan worden afgestemd. Dit contact zal altijd in nauwe afstemming gaan met uw hoofdbehandelaar. Het TOPZ adviseert u en uw hoofdbehandelaar ook op welke manier hinderlijke symptomen (bijvoorbeeld pijn of misselijkheid) het beste bestreden kunnen worden.

Na behandeling

Na afloop van het gesprek met u brengt het TOPZ advies uit aan uw hoofdbehandelaar. Indien wenselijk wordt ook de huisarts geïnformeerd over het uitgebrachte advies.

Contact

Uw arts of verpleegkundige kan het TOPZ (team voor ondersteuning en palliatieve zorg)  inschakelen voor advies over een palliatieve behandeling of ter ondersteuning van u en uw naasten. U mag ook zelf contact opnemen met het TOPZ. Het TOPZ is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.30 uur op telefoonnummer 036-868 97 06. Voor een poliklinische afspraak met het TOPZ is een doorverwijzing van uw arts nodig. Wanneer u bent opgenomen in het Flevoziekenhuis kunt u de arts of verpleegkundige vragen een afspraak voor u te maken terwijl u opgenomen bent.