Schildwachtklierprocedure

Bij de schildwachtklierprocedure wordt de schildwachtklier (sentinel node) verwijderd om te onderzoeken of borstkanker is uitgezaaid. De ingreep gebeurt tijdens een operatie voor borstkanker. De schildwachtklier wordt een dag voor de operatie eerst gelokaliseerd met een kleine hoeveelheid radioactieve stof en een CT scan. Na verwijdering onderzoekt het laboratorium of de schildwachtklier kankercellen bevat.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Behandeling

De dag voor de operatie krijgt u van een nucleair geneeskundige een injectie met een kleine hoeveelheid radioactieve stof in of rond de tumor. Deze stof gaat via de lymfevaten naar de schildwachtklier waardoor deze kan worden gelokaliseerd met een CT scan. Dit duurt een paar uur.

De schildwachtklier wordt verwijderd tijdens een operatie aan de borst. Soms krijgt u een kleine hoeveelheid blauwe inkt in de borst gespoten. Deze kleurstof stroomt via de lymfebanen naar de schildwachtklier. Tijdens de operatie kan de chirurg de schildwachtklier goed herkennen aan de resterende radioactiviteit en de blauwe kleurstof. Het verwijderen van de schildwachtklier uit de oksel duurt ongeveer 20 minuten.

De patholoog onderzoekt het verwijderde weefsel onder de microscoop om vast te stellen of er uitzaaiingen zijn.

Na behandeling

Ongeveer 7 werkdagen na de ingreep heeft u een controle afspraak op de polikliniek en krijgt u de uitslag van het microscopisch onderzoek van de schildwachtklier.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met het Oncologisch Centrum via 036 868 87 16.