Slaapbeugel voor slaap-apneusyndroom (MRA)

De MRA is een slaapbeugel in de mond tegen slaap-apneusyndroom en wordt gedragen tijdens het slapen. De slaapbeugel bestaat uit 2 prothesen die vastklikken aan de boventanden en de ondertanden. Als de tanden op elkaar komen, duwen deze prothesen de onderkaak naar voren waardoor de luchtweg openblijft en het ademhalen doorgaat.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Behandeling

Uw arts beoordeelt of een slaapbeugel u kan helpen en verwijst u dan door naar een tandarts. De tandarts maakt een afdruk van uw gebit en stuurt deze naar het tandtechnisch laboratorium waar de beugel voor u wordt gemaakt.

Als de beugel klaar is, gaat u eerst een paar nachten met de beugel slapen om te wennen. Als uw tanden en kaak gewend zijn aan de beugel kan deze worden versteld. U krijgt hiervoor precieze uitleg van de tandarts die u goed moet opvolgen.

Om te controleren of de beugel goed bij u werkt, krijgt u een nieuwe slaaptest waarbij u uw beugel in heeft. Als uw slaap-apneu nog niet is verminderd, kijken de arts en de tandarts samen of de beugel anders ingesteld kan worden. Als dat kan, krijgt u daarna nog een slaaptest om te zien of de beugel nu wel het gewenste effect heeft.

Na behandeling

Door de slaapbeugel kunt u meer speeksel krijgen, last krijgen van kaakpijn en soms kan een tand uitvallen.

Om te voorkomen dat de apneus terugkomen, krijgt u jaarlijks een slaaptest.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Keel-, neus- en oorheelkunde via 036 868 88 21. U kunt ook online een afspraak maken via MijnFlevoziekenhuis.