Slaapmasker voor slaap-apneusyndroom (CPAP)

Een CPAP is een behandeling voor slaap-apneusyndroom. CPAP staat voor Continues Positive Air Pressure. Een CPAP-apparaat houdt met luchtdruk de bovenste luchtwegen open. Een masker op het gezicht blaast deze luchtdruk tijdens het slapen de luchtwegen in.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Behandeling

De OSAS-consulente meet bij u het CPAP-apparaat aan. Tijdens deze afspraak stelt deze uw apparaat in. Daarnaast krijgt u uitleg over hoe het apparaat werkt en over hoe u het schoonmaakt. De OSAS-consulente zoekt met u naar een masker dat voor u het beste werkt en het prettigste zit. Het aanmeten van het apparaat duurt ongeveer 1 uur.

Thuis gebruikt u het apparaat en masker zoals de  OSAS-consulente heeft uitgelegd.

Na een aantal weken komt u met uw apparaat en het masker terug op de afdeling Longpoli. De OSAS-consulente leest de gegevens van uw apparaat uit en maakt een verslag voor de longarts of longverpleegkundige. Ook kijkt de analist naar lekkage van uw masker en bespreekt nog een keer het schoonmaken van het apparaat met u. Het uitlezen van het CPAP-apparaat duurt 10 minuten.

Na deze afspraak heeft u meestal nog een afspraak bij de longarts om te bespreken of de behandeling werkt.

Soms zijn na het uitlezen van het apparaat aanpassingen nodig om beter in te spelen op uw problemen. Soms kost dit meer tijd. U krijgt dan een vervolgafspraak. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij een maskeraanpassing. Een maskeraanpassing duurt ongeveer 30 minuten.

U neemt uw apparaat en masker mee bij elke afspraak.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Keel-, neus- en oorheelkunde via 036 86 88 821 of met de afdeling Longziekten via 036 868 88 04.

U kunt voor de afdeling Keel-, neus en oorheelkunde ook online een afspraak maken via MijnFlevoziekenhuis.