Stamcelaferese

Bij stamcelaferese worden stamcellen uit het bloed gehaald die nodig zijn voor stamceltransplantatie. Bij een allogene stamceltransplantie ondergaat de donor deze behandeling en niet de patiënt zelf. Bij een autologe stamceltransplantatie ondergaat de patiënt deze behandeling wel zelf. Deze behandeling gebeurt in het Amsterdam UMC.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Voorbereiding

Het is verstandig om van tevoren niet teveel te drinken. U kunt tijdens de aferese niet naar toilet omdat u bent aangesloten op een aferesemachine. Er is wel een po of urinaal.

U kunt iemand meenemen om u gezelschap te houden.

Behandeling

De procedure begint ‘s ochtends tussen 9.00 en 9.30 uur. Zodat de stamcellen dezelfde dag nog in het laboratorium kunnen worden bewerkt. Tijdens de stamcelaferese zit u op een gemakkelijke stoel of ligt u op een bed. Om de machine exact in te kunnen stellen, is het nodig de verhouding bloedcellen en plasma te bepalen. Hiervoor wordt voor de stamcelaferese een buisje bloed afgenomen uit het infuus. Ook wordt uw bloeddruk gecontroleerd.

Na het aanprikken van een ader in de arm stroomt het bloed via een pomp naar de centrifuge in de aferesemachine om het plasma en de cellen van elkaar te scheiden. Een deel van de witte bloedcellen wordt verzameld. Het grootste deel van het bloed (rode bloedcellen, rijpe witte bloedcellen en bloedplasma) stroomt weer terug via een infuus in uw andere arm. Als u slecht te prikken bent, gaat het via een katheter. Hiervoor krijgt u een plaatselijke verdoving. 

De aferesemachine verwerkt tijdens een procedure in totaal 9 liter bloed als het gaat om eigen stamcellen. Bij een donor is dit 20 liter. Het meeste bloed gaat weer terug naar het lichaam. Slechts 50 ml witte bloedcellen met stamcellen wordt bewaard en ingevroren. Ook wordt een kleine hoeveelheid plasma afgenomen wat nodig is voor het invriezen van de stamcellen. 

De hele procedure duurt ongeveer 4 uur. Soms zijn meerdere stamcelafereses nodig.

Na behandeling

Na de stamcelaferese kunt u moe zijn. Zelf naar huis rijden is daarom niet verstandig. Als er meerdere stamcelafereses nodig zijn, hoort u dit zo snel mogelijk.

Verwerking in het laboratorium

Het laboratorium bekijkt hoeveel stamcellen afgenomen zijn. Zij maken een monster en zetten deze op kweek om te kijken of de stamcellen kunnen uitgroeien tot nieuwe groepen cellen (CFU test). Ook controleert het laboratorium de steriliteit. Er gaat een hoeveelheid plasma en een beetje antivries (DMSO) bij de afgenomen stamcellen. Antivries voorkomt dat er tijdens de invriesprocedure ijskristallen ontstaan in de cellen waardoor de cellen kapot zouden kunnen knappen. Per stamcelaferese worden er 2 tot 3 kleine zakjes materiaal ingevroren. Materiaal van de donoren verwerkt het laboratorium en zij geven het daarna aan de ontvanger.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Hematologie via 036 868 87 16