Stemverbeterende operatie (thyreoplastiek)

Bij een stemverbeterende operatie wordt de stand van 1 of beide stembanden aangepast zodat de stembanden beter sluiten en praten minder moeite kost.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Voorbereiding

 • De (KNO-)arts bekijkt samen met u of het nodig is om tijdelijk met bloedverdunners te stoppen voor de operatie.
 • Uw arts vertelt u hoe lang van tevoren u moet stoppen, als dit nodig is. Dit bepaalt uw arts op basis van het type bloedverdunner dat u gebruikt.
 • Voor en na de ingreep krijgt u een antibiotica via een infuus.

Behandeling

Omdat de arts moet kunnen horen of uw stem beter gaat klinken krijgt u een plaatselijke verdoving. U krijgt een aantal verdovingsprikjes in de huid van uw hals waardoor u de ingreep niet voelt. 

Als de verdoving is ingewerkt, maakt de arts een huidsnede van ongeveer 4 cm. Vlak onder de huid ligt de adamsappel waarin de stembanden zitten. Bij de stembanden maakt de arts een ‘luikje’. Met dit luikje verplaatst de arts de stembanden een paar millimeter naar binnen. Als de stemband op de juiste plek staat, zet de arts deze vast met een prothese of silicone blokje. Het lichaam verdraagt dit materiaal goed.

Voor en tijdens de ingreep kijkt de arts een aantal keer met een dunne flexibele optische kijker (scoop) via uw neus in de keel. Hierbij vraagt de arts u stemgeluid te maken. Als de stem goed en krachtig klinkt, hecht de arts de wond. 

U krijgt een kleine drain in de wond die ervoor zorgt dat overtollig wondvocht wordt afgevoerd.

Na behandeling

 • De pijn na deze behandeling valt meestal mee. U kunt een tablet Paracetamol 500 mg innemen als u toch pijn heeft.
 • De eerste 24 uur na de operatie mag u niet praten of fluisteren. Schrijf het op als u iets wil zeggen.
 • De eerste 24 uur mag u niet kuchen. Neem een slokje water als u kriebel heeft in de keel.
 • U mag meteen eten en drinken. Het best kunt u zacht voedsel eten.
 • De drain wordt verwijderd als er de laatste 24 uur vrijwel geen vocht meer in de fles is bij gekomen. Dit is meestal 2 of 3 dagen na de operatie. Om de drain te verwijderen wordt de hechting doorgeknipt en het slangetje uit de wond gehaald. Dit doet over het algemeen geen pijn. Na het verwijderen van de drain kunt u naar huis.
 • De eerste week is het verstandig rustig aan te doen en ‘s middags een uurtje op bed te gaan liggen. 
 • Laat de pleisters de eerste week zitten. 
 • Probeer de eerste week de wond droog te houden als u gaat douchen.
 • Na 1 week komt u terug om de wond te laten zien en de niet oplosbare hechtingen te laten verwijderen.
 • Over het algemeen kunt u na 7 tot 10 dagen weer gaan werken en sporten.
 • De stem is meestal meteen beter, maar door zwelling kan de zuiverheid van uw stem de eerste 6 weken wisselen. Uw stem is doorgaans krachtiger en het spreken kost u minder moeite. Stemtraining (onder begeleiding van een logopedist) blijft in de periode na de ingreep belangrijk.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Keel-, neus- en oorheelkunde via 036 868 88 21.