Thoraxdrain

De thoraxdrain is een kunststof slang, die via de huid wordt ingebracht. Via deze slang wordt lucht of vocht uit de ruimte tussen de longvliezen afgezogen.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

Thoraxdrainage bij klaplong

Als u een klaplong heeft, wordt de lucht of het vocht tussen de vliezen afgezogen, zodat de longen weer op hun plaats komen. 

Thoraxdrainage bij longvocht

Soms wordt een thoraxdrain geplaatst als er veel vocht rondom de longen zit. Als er pleuravocht tussen de longvliezen van de long en de borstwand zit, kunnen de longen zich niet meer voldoende met lucht vullen. Dit veroorzaakt onder ander benauwdheid, hoestklachten en/of pijnklachten. Via de thoraxdrain wordt dit vocht afgevoerd.

Behandeling

De longarts brengt de thoraxdrain in. De huid wordt gedesinfecteerd (schoongemaakt). Hierna krijgt u een injectie met een plaatselijke verdoving. De borstkas wordt afgedekt met steriele doeken. Daarna wordt via een klein sneetje in de huid de drain tussen de ribben door ingebracht. Het uiteinde van de drain komt precies tussen de 2 vliezen waar nu lucht of vocht zit. De drain wordt vastgehecht aan de huid en afgeplakt om te voorkomen dat deze verschuift. De drain wordt aangesloten op een pleurevac (afzuigsysteem).

Na behandeling

Soms wordt er na het onderzoek nog een longfoto gemaakt om te beoordelen of de long nu op de juiste plek zit.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Longziekten via 036 868 88 04