Tysabri

Tysabri is een medicijnkuur om het ziekteproces van Multiple Sclerose (MS) af te remmen door via een infuus medicijnen toe te dienen. Het kan als dagbehandeling of met een ziekenhuisopname.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Voorbereiding

  • Bel ’s morgens voor 9.00 uur met de afdeling Neurologie of de MS verpleegkundige als u ziek bent of koorts heeft of u het infuus mag krijgen.
  • Het eerste jaar krijgt u om de 3 maanden een bloedafname 1 of 2 dagen voor u het infuus krijgt.

Behandeling

U krijgt een infuus in uw onderarm waarlangs u het medicijn Tysabri krijgt toegediend. Het leeglopen van het infuuszakje met het medicijn duurt ongeveer 1 uur. De verpleegkundige controleert tijdens het infuus uw bloeddruk, pols en temperatuur. Het plastic naaldje blijft 1 uur zitten waarna het verwijderd wordt.

Bij dagbehandeling mag u daarna weer naar huis. U kunt iemand meenemen die bij u blijft tijdens de behandeling en u weer naar huis brengt.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Neurologie via 036 868 87 20.